Barnmorskan Marianne Nilsson

Hallå där Marianne Nilsson!

Det dags att ta sig an framtidens förlossningsvård. Svenska Barnmorskeförbundet anordnar en temadag på ämnet den 17 november och fokus är mångfald och kontinuitet. Det blir en heldag med föreläsningar, reflektioner, frågestund och avslutande panelsamtal.

Temadag: Framtidens förlossningsvård – mångfald och kontinuitet. Hur går vi vidare?

• Hur kan förlossningsvården utvecklas med olika vårdformer och hur skapas en mångfald av kontinuitet?

  • Att agera professionellt och hantera interventioner i en alltmer medikaliserad förlossningsvård.

Barnmorskan Marianne Nilsson som är tidigare ordförande i Göteborgs Barnmorskesällskap och även varit förbundsstyrelseledamot i Svenska Barnmorskeförbundet deltar i programmet.

Hallå där Marianne Nilsson, vad ska du prata om?

Det bli en reflektion av vår tid. Vi barnmorskor behöver hjälpa varandra med att vara tydliga i våra bedömningar. Vi befinner oss i en tid där det tas fram PM, riktlinjer, råd och rekommendationer i ett försök att skapa tryggare och säkrare vård. Alla dessa stöd för säker vård behöver barnmorskor förhålla sig till på ett professionellt sätt så att de anpassas till den individ vi möter.

För att ha legitimitet och vara professionellt trovärdiga måste barnmorskor dela sin kunskap och erfarenhet med de födande (patienterna) och övriga i professioner (hälso- och sjukvårdspersonal) kring de födande. Vi barnmorskor behöver ta vårt ansvar och våga stå upp för varför vi anser en bedömning är korrekt, uttrycka det i tal och skrift. Dokumentera korrekt. Ta fullt ansvar för det normala (kompetensområdet). Bjuda in till samarbete i teamet när något avviker från det normala.

Hur tycker du att det är nu?

Jag tycker att vi barnmorskor har en tendens att slira i flera olika riktningar. Ibland vill/orkar/kan vi inte ta ansvar för det normala och lämnar över det ansvar som vi själva borde ta. Ibland bjuder vi inte in när det finns anledning att göra det. Det handlar om too much too soon, too little too late.

Vad behöver barnmorskor göra?

Vi behöver inom kåren, och på varje arbetsplats, prata om hur vi kan hjälpa varandra att orka vara professionella även i en tid då förutsättningar och arbetsvillkor inte alltid är rimliga. Jag måste som leg. barnmorska, med fötterna stadigt i den evidens, erfarenhet och annan förvärvad kunskap som jag har, våga utmana mig själv och mitt professionella förhållningssätt.

___________________________________________________________

Barnmorskan Marianne Nilsson
Blev barnmorska år: 1999
Jobbar på SU/Östra/HSH förlossning.
Har två anställningar, arbetar 40 % i Göteborg och 40 % i Halmstad.
Är Svenska Barnmorskeförbundets representant i Löf projekt Säker Förlossningsvård.
Det bästa med att vara barnmorska: Att få möta människor i betydelsefulla stunder i livet. Att varje dag på jobbet är unik.
___________________________________________________________

Temadag Framtidens förlossningsvård är ett kostnadsfritt webbinarium som arrangeras av Svenska Barnmorskeförbundet den 17 november 2020. Mer information med program, tider och zoomlänk är publicerat i Kalendarium på barnmorskeforbundet.se 

___________________________________________________________