Möte med Doktorandnätverket. Längst upp till vänster Ragnhild Eikemo, till höger Alexandra Goldberg, längst ner till vänster Karin Emtell Ivarsson, längst ner till höger Frida Viirman och längst ner Louise Lundborg.
Möte med Doktorandnätverket, Svenska Barnmorskeförbundet.

Hallå där doktorandnätverket!

Barnmorskan Alexandra Goldberg är doktorandrepresentant i Svenska Barnmorskeförbundets vetenskapliga råd och har ett doktorandnätverk för barnmorskor.

Hallå där Alexandra Goldberg:
Hur många är ni i doktorandnätverket?

Vi är nu sju barnmorskor som doktorerar och en nydisputerad.

Vilka områden forskar barnmorskedoktorander på?

Barnmorskedoktorander forskar på många olika områden, utöver mitt som är typ 1 diabetes och graviditet, förlossning och amning så forskas det på preventivmedelsrådgivning med särskilt fokus på migranter, kontinuitet i vårdkedjan mellan graviditet och eftervård kopplad till fysisk och psykisk hälsa i samband med barnafödande, kvinnors mående i samband med graviditet och förlossning med fokus på självskattad hälsa och förlossningsupplevelse, förlossningsprogressen och partogrammet, second stage, mm.

Inom vilka områden och frågeställningar saknas det barnmorskeforskning?

Oj, mycket tror jag! Då jag jobbar kliniskt på förlossningen blir det lätt att jag ser behoven där. Jag skulle vilja veta mer om fördelar och nackdelar kring handhavandet av lång vattenavgång, så som antibiotikaanvändningen. Spinning babies skulle det vara spännande att lära sig mer om i ett vetenskapligt perspektiv. PDB och olika sätt att använda sig av det. Klimakterieforskning och att utöka barnmorskans kompetens inom det området. Preventivmedel och migranter, preventivmedel och aborter, verksamheten inom ungdomsmottagningar är inte så beforskad så vitt jag vet, och till exempel ett kvalitetsregister hade varit intressant där. Eftervården (red: vård efter förlossningen/ postpartum/postnatalperioden) skulle också behöva studeras mer.

Du är doktorandrepresentant i Vetenskapliga rådet.
Vilka frågor har varit aktuella för rådet under 2020?

Aktuellt är hur barnmorskans forskningsområde kan lyftas fram och en genomgång av ämnesinriktning för forskningsfältet och doktorander på samtliga svenska lärosäten som har Barnmorskeprogram. Vetenskapliga rådet har deltagit i planeringen av konferens Reproduktiv hälsa, som dessvärre blev inställd och framflyttad till 2021.
Vi har diskuterat Svenska Barnmorskeförbundets Policydokument och möjlighet till framtida sådana. Vi bidrog också med input och förslag inför temadagen Framtidens förlossningsvård (Svenska Barnmorskeförbundet webbinarium november 2020).

 #Barnmorskansår2020 kom i stort sett av sig på grund av covid-19. Har ni doktorander fått fortsätta med er forskarutbildning eller har ni behövt arbeta mer ( helt?) kliniskt?

Pandemin har påverkat oss alla mer eller mindre. Några av oss har helt fått lägga forskningen åt sidan och bara jobba kliniskt, vilket säger sig självt är i princip omöjligt då forskningsprojekt och studier generellt sätt inte kan sättas på paus.

Doktorandnätverket har som alla andra numera digitala träffar.
Vad tar ni upp på era möten?

Vi brukar uppdatera varandra om hur det går för oss och ge varandra tips kring problem som kan uppstå som doktorand. Det är ett bra forum att peppa och stötta varandra i den utmaning det är att vara doktorand.

Vad är på gång 2021?

Vi fortsätter att ses regelbundet, just nu via zoom, varannan till var tredje månad och förhoppningsvis får vi se några halvtider och någon disputera det här året.

Om någon barnmorskedoktorand vill vara med i nätverket, hur gör hen då?

Doktorandnätverket ses (fysiska möten) i Stockholm så det är en fördel om hen kan ta sig dit. Om någon mer är intresserad av att vara med så är det bara att kontakta mig på alexandra.goldberg@ki.se

____________________________________________________________________________

Mer om barnmorskedoktorander och deras forskning kan du läsa i Jordemodern tema Doktorand nr 5 September 2020.

_________________________________________________________

Inspelningar av presentationer på webbinarium Framtidens förlossningsvård finns publicerade på Svenska Barnmorskeförbundets facebook-sida Videor.

___________________________________________________________