Barnmorskan Erica Solheim, vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet på facklig grundkurs för fackligt förtroendevald SRAT Svenska Barnmorskeförbundet.

Grundkurs för fackligt förtroendevalda

Under tre dagar i november har jag deltagit i SRAT:s fackliga grundkurs för förtroendevalda inom region och kommun.

Tillsammans med barnmorskor och andra professioner inom SRAT, som tandhygienister, audionomer och logopeder fördjupade vi oss i avtal och lagar kring de verksamheter vi är yrkesverksamma i. Rollen som facklig förtroendevald, partsrollerna, förtroendemannalagen, samverkan och medbestämmandelagen samt kollektivavtal inom region och kommun var huvudfokus under utbildningen.

Det gav mig otroligt mycket energi och glädje att möta andra fackligt förtroendevalda. Tillsammans delar vi det gemensamma intresset att skapa goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö för våra kollegor.  Jag blev rörd under presentationsrundan första dagen. Hälften av deltagarna på plats var barnmorskor. Vi är fortsatt en stark kraft att ta vår organisation framåt som en stark enad barnmorskekår. En profession – En organisation.

Hur hamnade jag då här på grundkurs?

Jag har under hösten tagit plats och representerar SRAT i Central Samverkansgrupp (CSG) i Region Jönköping. Utöver min halvtidstjänst på Svenska Barnmorskeförbundet arbetar jag även inom Region Jönköping som barnmorska på Kvinnokliniken Ryhov. I min roll inom CSG så företräder jag på en övergripande nivå och har en gång i månaden möten med andra fackliga organisationer och hälso- och sjukvårdsdirektör, regiondirektör och HR-direktör. Det är en viktig position då jag både får information och kan framföra information och förslag direkt till beslutsfattarna.

Jag vill göra ett medskick till dig som är fackligt förtroendevald. Försök att få en överblick över vem som företräder barnmorskor inom SRAT på de olika nivåerna lokalt. Nätverka med andra förtroendevalda inom SRAT och samverka och gör era röster hörd på de olika nivåerna. Du kan även samla medlemmar på din arbetsplats för fackliga möten och vara deras språkrör på den arbetsplats där du är verksam.

Om ni saknar fackligt förtroendevald för SRAT på din arbetsplats tycker jag att du själv ska överväga om det är ett uppdrag för dig eller kanske en kollega som du har gott förtroende till. Prata ihop er och kontakta SRAT:s kansli för mer information.

Erica Solheim, vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

________________________________________________________

Facklig grundkurs SRAT för förtroendevalda inom regioner 2023