Barnmorskeexamen Lunds universitet 2 juni 2021
Barnmorskeexamen Karolinska Institutet 7 juni 2021
Barnmorskeexamen 4 juni 2021 Mälardalens Högskola med studentgruppen från Örebro
Barnmorskeexamen Uppsala universitet 8 juni 2021
Barnmorskeexamen Uppsala universitet 8 juni 2021

Grattis till din barnmorskeexamen!

Barnmorskan, midwife – med kvinnan.

Kära nya barnmorskekollega! Nu är det din tur att axla ansvaret tillsammans med oss andra barnmorskor och arbeta för världens kvinnor, ungdomar och familjer i den tidlösa eviga livscykeln där barnmorskor har så stor betydelse för den reproduktiva, perinatala och sexuella hälsan.

Världen står inför ett akut behov av cirka 900 000 fler barnmorskor för att det ska finnas en rimlig chans att uppfylla de globala hållbarhetsmålen (SDG/Agenda20230).
En utbildad barnmorska kan minska mödradödligheten med 67 procent, neonatal dödlighet med 64 procent och dödfödda barn med 56 procent. Totalt skulle 4,3 miljoner liv räddas per år enligt ny forskning. Evidensen visar tydligt hur viktigt det är att alla kvinnor har tillgång till en barnmorska under sin reproduktiva ålder, och det är en investering världen inte har råd att vänta med.

Sverige behöver också sina utbildade barnmorskor. En svensk barnmorska har en bred kompetens och den specifika kunskap som behövs för att upprätthålla en god kvinnovård. Jag vet att ni kommer att sprida ut er och arbeta med olika saker inom barnmorskans kompetensområde. En del av er kommer börja ert arbete som barnmorskor på en förlossningsklinik, andra väljer det utmanande och intressanta arbetet på en barnmorskemottagning med mödrahälsovård, graviditetsövervakning och preventivmedelsrådgivning. Några av er kommer arbeta på ungdomsmottagningar eller har redan nu en tydlig inriktning mot det globala arbetet för kvinnor i världen. Ni kommer alla att bidra till en bättre folkhälsa, ett arbete som är djupt förankrat hos barnmorskor sedan lång tid tillbaka.

Var ni än är – kommer ni, varenda en av er – ha stor betydelse för människor och kvinnors liv och reproduktiva och sexuella hälsa.

När jag härom helgen jobbade och hade hand om födande familjer och slet, precis som jag vet att ni har fått göra på era VFU-platser under utbildningen, så fick jag än en gång uppleva den otroliga explosion av lycka som en barnmorska har förmånen att känna. Kvinnor som har modet att föda, som behöver barnmorskans stöd och som av olika skäl kämpar med rädslor och sen vågar föda! Och får känna kraften och styrkan hos sig själv. Då är allt som det ska vara. Varje gång det händer upphör betydelsen av slit och hunger och tidiga morgnar. Då är jag där i tjänst för kvinnan och får känna hur stort livet är. Nu är du färdig barnmorska och kommer skapa dina egna erfarenheter och lyckorus.

Barnmorskor gör skillnad. Vi slutar aldrig att lära oss och vi väjer inte för de svåra situationerna. En del av er kommer bära vår gamla symbol, broschen, med livets träd. En symbol för den svenska barnmorskan och en tillhörighet till vår mycket gamla profession. Det är också en symbol för allt det stöd du kommer att få i ditt nya arbete. Det finns alltid barnmorskekollegor omkring dig som gör det svåra mindre svårt. Vi är där, alltid.

Jag välkomnar dig in i det bästa yrket som finns.

Eva Nordlund
Legitimerad barnmorska
Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet