Svenska Barnmorskeförbundet på Instagram #Barnmorskansår2020
Svenska Barnmorskeförbundet på Instagram #Barnmorskansår2020
Svenska Barnmorskeförbundet på Instagram #Barnmorskansår2020
Svenska Barnmorskeförbundet på Instagram #Barnmorskansår2020
Svenska Barnmorskeförbundet på Instagram #Barnmorskansår2020
Svenska Barnmorskeförbundet på Instagram #Barnmorskansår2020
#Barnmorskansår2020 Svenska Barnmorskeförbundet
#Barnmorskansdecennium Svenska Barnmorskeförbundet

Gott Nytt År!

#Barnmorskansår2020 – ett år som inte liknat något annat men ändå varit precis som vanligt för Svenska Barnmorskeförbundet och alla barnmorskor.

Det blev inte riktigt som vi tänkt oss #Barnmorskansår2020. Det blev ett annat fokus på grund av pandemin och en hel del fick göras på andra sätt än vad vi är vana vid. Men det är också mycket arbete som har fortsatt precis som vanligt och engagemanget i kåren har inte saknats.

Barnmorskor har trots pandemin fortsatt att arbeta och ta hand om alla patienter  –kvinnor, blivande och nyblivna föräldrar, nyfödda barn och familjer och ungdomar – så som barnmorskor alltid gör i sitt arbete inom olika verksamheter.

Svenska Barnmorskeförbundet har fortsatt med det arbete som en professionsorganisation ska göra och har bidragit med kompetens och expertis i olika samarbeten. Tillsammans har alla engagerade barnmorskor lyft fram den legitimerade barnmorskans kompetens och betydelse för reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa för att förbättra kvinnors och barns hälsa. Lokalföreningarna och alla fackligt förtroendevalda barnmorskor för Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT har under året på olika sätt lyft fram och debatterat barnmorskans roll i hälso- och sjukvården och yrkesfackliga frågor.

Svenska Barnmorskeförbundet önskar alla barnmorskor och alla barnmorskestuderande ett Gott Nytt År!

___________________________________________________________

Bilder från Svenska Barnmorskeförbundet på Instagram #Barnmorskansår2020.

___________________________________________________________