Glädje, kraft och engagemang i Västernorrland

Det var 23 barnmorskor från Region Västernorrland som samlades för ett första medlemsmöte i januari. Det blev en kväll då barnmorskornas kraft och engagemang verkligen kändes i rummet.

Barnmorskorna var från olika verksamheter – privatanställda, statligt anställda och anställda vid Regionens mödra- och förlossnings-/eftervård. Barnmorskorna i Örnsköldsvik deltog via videolänk.

Glädjande nog deltog också fyra seniora barnmorskor. Marianne Wasserman, som var mycket aktiv på den tiden när Svenska Barnmorskeförbundet gick med i SHSTF, berättade för oss vilken vånda och oro som föregick det beslutet.

Mötet leddes av lokalföreningens ordförande Elin Fällström. Från SRAT deltog och informerade Ann Garö. Elin Fällström, som är förtroendevald, nominerades till en plats i Kvinnosjukvårdens verksamhetsråd.

Barnmorskan Ulrica Sjöstrand (undertecknad) informerade om den samverkansstruktur som finns i Region Västernorrland.

Det blev en glad kväll där barnmorskornas kraft och engagemang verkligen kändes.

___________________________________________________________

Ulrica Sjöstrand är ledamot i Svenska Barnmorskeförbundets styrelse.

___________________________________________________________