Knowledge exchange session Sverige - Ghana. Svenska Barnmorskeförbundet, Dalarnas Barnmorskeförening och Ghana Registered Midwives Association (GRMA).
Knowledge exchange session Sverige - Ghana. Svenska Barnmorskeförbundet, Dalarnas Barnmorskeförening och Ghana Registered Midwives Association (GRMA).
Knowledge exchange session Sverige - Ghana. Svenska Barnmorskeförbundet, Dalarnas Barnmorskeförening och Ghana Registered Midwives Association (GRMA).
Barnmorskorna Malin Grahn och Johanna Blomgren

Ghanabloggen del 6: Kunskapsutbyte

Följ barnmorskorna Johanna Blomgren och Malin Grahn när de bloggar om Svenska Barnmorskeförbundets samarbetsprojekt med Ghanas barnmorskeförbund.

Kunskapsutbyte!

Onsdagen 25 augusti samlades 24 entusiastiska barnmorskor från Sverige och Ghana för ett kunskapsutbyte online, en knowledge exchange session.

Taggade medlemmar från Svenska Barnmorskeförbundet, företrädesvis lokalföreningen Dalarnas Barnmorskeförening, och Ghana Registered Midwife Association (GRMA), från lokalföreningarna Upper East och Oti samlades på Zoom för att lära av varandra. Temat var övergången från att vara en professionsorganisation till att bli en självständig facklig professionsförening, det som vi ju har gemensamt. Bägge förbund fick hålla varsin presentation om processens tillvägagång, fördelar och utmaningar och sedan gick det över till frågestund och diskussion. De som deltog var en blandad kompott av kollegor – barnmorskor från förlossningskliniker, BB, mödravård och universitet med olika nivåer av erfarenhet.

Vi har mycket att lära av varandra!

Lärdomar

Vi har mycket att lära av varandra! GRMA jobbar mycket med att uppskatta barnmorskor för deras hårda arbete, att till exempel dela ut utmärkelser till dem som gjort ett extra gott jobb i samband med Internationella Barnmorskedagen. GRMA är också ganska aktiva med att besöka olika universitet för att synas. GRMA la också fokus vid att sprida kunskap om vad barnmorskor gör – att höja statusen för yrket och behålla stoltheten för professionen hos barnmorskor.

Svenska Barnmorskeförbundet fokuserade på innebörden av att ha blivit en del av ett fackförbund och det ökade inflytande det ger möjlighet till. I Dalarna sitter barnmorskor från lokalföreningen med kring borden med de som fattar besluten på sjukhusen, någonting som är oerhört betydelsefullt. De berättar vidare om den demokratiska process det inneburit att bli en facklig professionsorganisation, valmöjligheten de fick som lokalförening att vara del av processen. Barnmorskeförbundet pratade också om årliga möten och träffar med lokalföreningen, någonting GRMA tyckte var utmanande då medlemmar ofta inte kommer på möten.

Vid sidan av andra förbund

Mycket av det som sades under mötet kunde vi enas om, vi har mycket av det klassiska fackliga gemensamt såklart. Bland annat var alla överens om betydelsen av att ha ett eget förbund för barnmorskor, separat från det som verkar för sjuksköterskor, för att synliggöra vår specifika kunskap och våra specifika behov på arbetsplatserna. För GRMA är det extra utmanande att det finns ett sjuksköterskeförbund där barnmorskor är välkomna i och med att de ännu inte är tillräckligt många medlemmar för att få sitt bargaining certificate. Detta innebär att de ej kan förhandla om sina medlemmars arbetsvillkor och löner. Det är istället sjuksköterskeförbundet som förhandlar även för barnmorskor.

Enade i våra förbund, stolta i vår yrkesroll – där har vi makten, där har vi nyckeln.

Enade, starkare

Gemensamma utmaningar var det centrala under mötet: hur ska vi få med oss fler medlemmar? Hur ska vi få fler barnmorskor att vilja engagera sig fackligt? Hur ska vi få bättre arbetsvillkor på våra arbetsplatser? Vi är alla överens om att svaret är mer plats för barnmorskor vid de bord där besluten fattas. Hur får vi mer plats där, hur får vi dem att lyssna som behöver lyssna? Alla kunde komma överens om att desto fler medlemmar, desto större möjligheter. Enade i våra förbund, stolta i vår yrkesroll – där har vi makten, där har vi nyckeln. Att se hur andra förbund hanterar utmaningarna är såklart riktigt värdefullt! Redan har denna första knowledge exchange inspirerat och väckt ytterligare frågor hos de som deltog. Vi hoppas att framtida träffar kan föda fler kreativa idéer för att våra barnmorskeförbund ska lyckas.

Låter det spännande?
Är din lokalförening eller du som medlem intresserad av att medverka på framtida knowledge exchange? Skicka ett mail till malingrahn2@gmail.com

___________________________________________________________

För mer information om projektet kontakta Malin Bogren, styrelseledamot Svenska Barnmorskeförbundet och ordförande i Internationella rådet.

___________________________________________________________

Med projektmedel från Union to Union, medverkar Svenska Barnmorskeförbundet, genom det internationella rådet, till att stärka barnmorskeförbundet i Ghana (GRMA).

Projektets mål är att stärka systerförbundet i Ghana organisatoriskt så att det kan fungera på ett effektivt sätt som fack- och professionsförbund. För svensk del innebär samarbetet en möjlighet att använda de erfarenheter och kompetens som svenska barnmorskor har samt att inspirera kollegor att engagera sig internationellt.

Projektet arbetar med fem strategiskt viktiga områden:

  • stärka organisation och ledarskap på såväl central som lokal nivå
  • etablera ett funktionellt internt finansiellt system
  • öka antalet betalande medlemmar
  • arbeta för en bättre arbetsmiljö för barnmorskor
  • skapa nya partnerskap och samarbetspartners och synliggöra förbundet.

___________________________________________________________

Ghanas barnmorskeförbund är en partipolitiskt obunden självständig organisation. Förbundet grundades år 1935 och ombildades till ett fackförbund 2019. GRMA har tio lokalföreningar som representerar landets 6000 barnmorskor. Förbundet är liksom Svenska Barnmorskeförbundet medlemsorganisation i International Confederation of Midwives (ICM), den globala organisationen för världens barnmorskor.
__________________________________________________________

Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som samordnar LO, TCO, Saco och deras medlemsförbund i det internationella fackliga utvecklingssamarbetet. Genom Union to Union stöttar de svenska förbunden ett hundratal projekt i drygt nittio länder. Det innebär stöd till fack över hela världen. I Sverige arbetar Union to Union med att skapa medvetenhet om globala arbetsmarknadsfrågor, det fackliga utvecklingssamarbetet och vikten av bra arbetsvillkor i alla världens länder.
________________________________________________________