6th EMA Education Conference in Malmö 2019
Welcome to the: 6th EMA Education Conference in Malmö 2019

Framtidens barnmorskeutbildning – framtidens barnmorska

Den 29 och 30 november 2019 blir det en europeisk barnmorskeutbildningskonferens i Malmö. Konferensen arrangeras i samarbete Svenska Barnmorskeförbundet och European Midwives Association (EMA).

Barnmorskan Mia Barimani är docent i reproduktiv hälsa. Hon är ledamot i förbundsstyrelsen och sammankallande i Svenska Barnmorskeförbundets utbildningsråd och nu engagerad i planeringen av den kommande utbildningskonferensen.

Mia Barimani deltog som representant från Svenska Barnmorskeförbundet på en liknande utbildningskonferens i London 2016. Där hörde hon key-note speakern Maria Renfrew som berättade om Midwifery Lancet-serien. En internationellt mycket viktig publikation för såväl barnmorskan som för mödrars hälsa.

Vad ser du fram emot på EMA Education congress 2019 i Malmö?

För det första ser jag fram emot en konferens som har fokus på barnmorskestudenten och barnmorskor som är handledare för studenter samt alla lärare på barnmorskeutbildningen. Som på alla barnmorskekonferenser ger det också så mycket energi och inspiration att få ”tanka” lite ny kunskap och träffa nya och gamla kollegor och bekanta.

Vilka hoppas du tar tillfället i akt och deltar under dessa två dagar?
Och varför?

Jag hoppas att ALLA barnmorskor och barnmorskestudenter som är intresserade av framtidens barnmorskeutbildning vill komma och dela med sig av sina erfarenheter.
Det är viktigt att komma för att ta del av ny kunskap inom barnmorskeprofessionen, men också för att träffas så att Sveriges och Europas barnmorskor kan inspirera varandra att utveckla en bättre barnmorskeutbildning. Framtidens barnmorskeutbildning – an excellent midwifery education.

Välkommen till

6th EMA Education Conference – The midwifery education – fit for the 21st Century

i Malmö 29-30 november 2019