Forskningsprojektet DIGI-EL ansvariga Karin Ängeby, Anna Nordin, Margareta Johansson, Magdalena Fritzson och Nina Stanizewski.

Forskning om digitalt stöd kan minska oro, stress och rädsla under graviditet och förlossning

På lördag den 16 oktober öppnar anmälan för att delta i forskningsprojektet Digital Early Labour (DIGI-EL). Studien vänder sig till gravida förstföderskor i hela Sverige.

Huvudansvarig forskare är forskningsledare och barnmorska Karin Ängeby. Studien är en så kallad lottad studie för att kunna utvärdera effekten av mobilapplikationen Early Labour App.

Hallå där Karin Ängeby: Vad är det ni ska ta reda på?

Vi vet sedan tidigare att gravida och deras partner som väntar sitt första barn kan känna sig mer oroliga och utelämnade under det tidiga värkarbetet av förlossningen.

Forskningsprojektet DIGI-EL utvärderar om ett digitalt stöd kan bidra till minskad oro, stress och rädsla under graviditet och förlossning hos förstföderskor och deras partner. Vi vill också undersöka om förlossningsupplevelsen, tilltron till den egna förmågan, partnerns stöd under förlossningen, och förlossningens utfall påverkas av att använda ett digitalt stöd. Vi vill också veta mer om hur det upplevs att använda Early Labour App under graviditet och tidigt förlossningsarbete.

Deltagarna får svara på en enkät i samband med intresseanmälan som innehåller olika frågor om bakgrund, mående, och känslor inför kommande förlossning.

Därefter lottas en till någon av följande tre grupper:

  1. Sedvanlig vård via barnmorskemottagning.
  2. Mobil applikation Early Labour App.
  3. Early Labour App Plus, med tillägg av extra stöd av barnmorska via telefon vid två tillfällen före förlossningen (blended care) som syftar till ökad följsamhet i att använda appen.

Vilka ingår i forskningsgruppen? Någon ny doktorand?

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Region Värmland, Uppsala universitet och Karlstads universitet. Det är jag, Anna Nordin, lektor från Karlstad universitet, Margareta Johansson, docent från Uppsala universitet och två forskningsbarnmorskor från Värmland Magdalena Fritzson och Nina Stanizewski som kommer att genomföra datainsamlingen och stötta den grupp av kvinnor som får så kallad blended care. Vi hoppas på att kunna knyta en eventuellt två doktorander till projektet. Vi har även knutit en forskare i digital säkerhet till projektet, Leonardo Iwaya, Karlstads universitet för att belysa denna viktiga aspekt.

Kan vem som helst som väntar sitt första barn anmäla sig och delta i studien?

Förstföderskor som är gravida i vecka 25–36 kan anmäla sig att delta. Man kan bo överallt i hela Sverige. Vi ser gärna att kvinnor som inte har möjlighet till ett stort utbud av olika föräldraförberedande kurser deltar. Tipsa gärna om studien om du arbetar på en barnmorskemottagning eller om du träffar gravida i ditt arbete.

Anmälan för att delta öppnar den 16 oktober.
Mer info om Digital Early Labour (DIGI-EL) – Region Värmland (regionvarmland.se)

När får vi ta del av resultat?

Vi kommer totalt att inkludera 480 kvinnor i studien och hoppas att intresset för studien är stort. Efter avslutad datainsamling sätter vi igång med analyserna men redan nu skriver vi på en artikel där vi beskriver en pilotstudie med 24 deltagare som använt appen. Vi hoppas kunna skicka in denna senare i höst och håller tummarna för att den snart kan bli publicerad.

___________________________________________________________

Kontakt: Karin Ängeby
Forskningsbarnmorska. PhD. Kvinnosjukvården. Region Värmland
Forskningsledare, Centrum för klinisk forskning och utbildning. Region Värmland
Klinisk lektor. Barnmorskeprogrammet. Högskolan Dalarna
E-post: karin.angeby@regionvarmland.se

___________________________________________________________