Barnmorskorna Pernilla Ny och Christine Rubertsson

Fördjupad kunskap om amningsstöd

Vill du få fördjupad kunskap inom ämnet amning och att ge amningsstöd?  I höst startar en fristående kurs i Amning på Lunds universitet med barnmorskorna Pernilla Ny och Christine Rubertsson som kursansvariga.

Pernilla Ny är dr med vet och universitetsadjunkt och Christine Rubertsson är professor, bägge är knutna till Barnmorskans forskningsområde – reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, Lunds universitet.

Hallå där Pernilla Ny och Christine Rubertsson: Amningsstöd vad är det?

Amningsstöd ska ges på många nivåer; individuellt, på förlossningsavdelningen direkt efter barnets födelse, på BB eller vid hembesök hemma i soffan men också på ett mer samhälleligt plan. Det är ju inte bara vi inom hälso- och sjukvården som ger stöd, familjer och kvinnor påverkas av sitt nätverk och  samhället i stort. Kvinnor och deras familjer vistas ju mycket också på internet där de möter olika tankar och idéer kring amning.

Vi vill stärka de som möter ammande kvinnor och deras familjer genom att lyssna, ge evidensbaserade råd, men även att förmedla fördjupad kunskap som de kan ha med sig både kopplat till motiverande samtalsteknik samt betydelsen av att stärka partnern. Sedan vill vi också betona kunskap kring vikten av en fungerande vårdkedja där barnmorskemottagningarna börjar tidigt med sina samtal kring amning och så löper det sedan hela vägen till förlossningsvården, BB, neonatalvården (vid behov) och till barnhälsovården. Där har vi mycket att jobba med i Sverige för att få kontinuitet och uppföljning.

Hur är kursupplägget i Lund?

Undervisningen sker på distans med en till två föreläsningsdagar på campus eller digitalt via Zoom. Kursen fokuserar på hur vi som vårdpersonal kan stödja och stötta amningen i ett perspektiv av mänskliga rättigheter, jämställdhet och hållbar utveckling, och i ett mer kliniskt praktiskt perspektiv.

Vem kan söka kursen?

De som har en treårig grundutbildning på högskola och universitet med en grundläggande kunskap inom ämnet.

Är det en kurs för barnmorskor? Blivande barnmorskor?

Både ja och nej, vi vänder oss till  många fler som sjuksköterskor, barnmorskor, läkare, dietister, nutritionister, psykologer med flera.

Ni i Skåne har haft sjunkande amningstal men också gjort en kartläggning för att ta fram en Amningsstrategi i Region Skåne. Kartläggningen synliggjorde flera förbättringsområden. Hur går ni vidare?

Det arbetas med flera olika delar. Universitetets och vårt bidrag är kursen Amning och amningsstöd och den kommer även att gå höstterminen 2022. Utöver det sker det också mycket arbete inom Kvinnoklinikerna inom Regionen.

Christine (Rubertsson) har varit med och gjort ett interaktivt utbildningsprogram för alla medarbetare. Kunskapscentrum arbetar med WHO’s 10-steg och mer strategiskt arbete.

Vad är viktigast för att kvinnor, som önskar och kan amma sitt barn, ska kunna amma så länge de vill?

Vi måste tillsammans, både allmänheten och professionerna arbeta för att skapa förutsättningar – att det är positivt att amma sina barn och ge kvinnor stöd.
Det innebär också att vi måste prata om kvinnors och barns rättigheter, mänskliga rättigheter också i det offentliga rummet. Utöver det måste vi som möter dessa kvinnor vara uppdaterade, arbeta evidensbaserat och framför allt stärkande i vårt bemötande.

___________________________________________________________

Sista ansökningsdag 14 april 2021
Amning och amningsstöd
KURS 7.5 HÖGSKOLEPOÄNG

Kursen planeras att ges även HT 2022 vid Lunds universitet.

____________________________________________________________________________