Mattias Torell SRAT och Eva Nordlund Svenska Barnmorskeförbundet

Fackliga frågor och svar från Svenska Barnmorskeförbundet. En del av SRAT. Del 1: Om semester

Ordförande Eva Nordlund Svenska Barnmorskeförbundet och biträdande förhandlingschef Mattias Torell SRAT reder ut och kommenterar aktuella fackliga frågor för medlemmar i Svenska Barnmorskeförbundet. En del av SRAT.

SEMESTER

Trots en pågående pandemi behöver sommarsemestern 2020 planeras. Här reder vi ut vad som gäller för semester.

Enligt semesterlagen ska alla ha rätt till 25 semesterdagar och 4 veckor sammanhängande semester under juni, juli eller augusti. Inom kollektivavtalen för våra medlemmar är ofta antalet semesterdagar större. Enligt semesterlagen har du rätt till ledig helg före och efter semestern om du arbetar tvåskift, treskift eller bara natt. Det ska motsvara hur det fungerar för någon som arbetar dagtid under vecka. Det är något arbetsgivarna ofta vill förhandla kring för att ha bemanning på plats när till exempel olika semesterperioder ska ta vid och byte sker.
Du kan hitta information i Allmänna bestämmelser.

Ibland vill arbetsgivare förhandla om att lägga semestern annorlunda för arbetstagare. På central nivå, Sveriges kommuner och regioner (SKR) finns det med jämna mellanrum en önskan om att utvidga semesterperioden från maj till och med september. Samtliga centrala fackliga organisationer har i nuläget sagt nej till dessa förslag. Däremot kan det uppstå lokala förhandlingar om den typen av förändringar. Om det händer dig och du har frågor, vänd dig till den förtroendevalda barnmorska – Svenska Barnmorskeförbundet SRAT – som arbetar för dig. Om det saknas någon kan du ta kontakt direkt med kansliet på SRAT.

Du ska få besked om din semester är beviljad senast 2 månader innan men i nuläget kan det vara svårt för arbetsgivarna att planera. Det kan betyda att lokala parter behöver hålla en tätare dialog om situationen och förhålla sig så pragmatiskt som möjligt till frågan samt att de grunder som arbetsgivaren hänvisar till faktiskt existerar.

Har arbetsgivaren rätt att dela sommarsemestern eller bara bevilja till exempel 3 veckor?

Vår ingång i frågan är att arbetstidslagen gäller och att semester är en viktig del av återhämtningen vilket i grunden innebär 4 veckors sammanhängande semester. Däremot kan lokala fackliga företrädare alltid diskutera de bekymmer som ligger till grund för det som arbetsgivaren föreslår. Kontakta SRATs kansli när situationen uppkommer.

Kan semestern dras in helt, inte blir beviljad den här sommaren på grund av pågående pandemi?

I nuläget gäller lag och avtal. Skulle annan situation uppstå får lokala parter ta upp frågan och vi rekommenderar att SRAT kansliet och ansvarig förhandlare kontaktas.

Om jag fått min semester beviljad men arbetsgivaren vill ta tillbaka den innan jag gått på semester, får arbetsgivaren det?

Ja, arbetsgivaren kan dra in beviljad semester om skäl finns. Om det sker ska eventuell ekonomisk skada för den enskilde kompenseras, exempelvis biljetter som brinner inne. Detta bedöms från fall till fall.

Om jag redan är på semester, kan jag få min semester avbruten och vad måste arbetsgivaren ha för skäl för det? Hur går det till, vad får jag för kompensation?

Arbetsgivaren kan avbryta semester och kalla in men det måste finnas särskilda skäl till det i verksamheten. Det kompenseras enligt AB § 27 moment 13 ” Arbetstagarens skyldighet att avbryta semester…” om inte en bättre individuell lösning ges eller i enlighet med ett bättre lokalt kollektivavtal.

Skjuta upp semester

Ett vanligt erbjudande inom vården är att bli erbjuden ersättning för att skjuta upp semestern. Den ersättningen förhandlas lokalt och kan innebära förhandling med facken på olika nivåer men det kan också innebära ett avtal direkt bara mellan dig och din chef. Hur som helst är det klokt att begära en skriftlig överenskommelse och att få den senarelagda semestern beviljad redan när du gör upp med arbetsgivaren om att skjuta på semestern. En del behöver verkligen förstärka sin ekonomi men det är viktigt att också få sin vila för att orka arbeta resten av året.

Frågor och facklig medlemsservice

Om du vill fråga något, ta kontakt med din förtroendevalda barnmorska eller maila direkt till SRAT:s kansli medlemsservice. Kontaktuppgifter med mejl till medlemsservice hittar på hemsidan www.srat.se

Hej så länge,
Eva Nordlund och Mattias Torell
Svenska Barnmorskeförbundet. En del av SRAT.