Eva Nordlund ordförande Svenska Barnmorskeförbundet och Christel Bridal central förhandlare SRAT.

Facklig kamp lönar sig!

Svenska Barnmorskeförbundet/ SRAT har vunnit en facklig skadeståndsprocess – kamp lönar sig!

Barnmorskor på kvinnokliniken i region Kronoberg fick semester indragen och ändrad med kort varsel i somras (mindre än en månad). När semester dras in så sent kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig.

Barnmorskorna hade erbjudits att frivilligt, mot ekonomisk kompensation, avstå eller ändra sin redan beviljade semester. Svenska Barnmorskeförbundets medlemmar valde att tacka nej till detta för att tydliggöra att pengar inte kan ersätta behovet av semester och återhämtning. Det var ett starkt ställningstagande som krävde styrka från barnmorskegruppen och deras fackliga företrädare. Inte minst att avstå från den erbjudna ekonomiska ersättningen.

För att klara sommarens bemanning och få verksamheten att fungera, tvingades arbetsgivaren därför att dra in eller ändra redan fastställd semester. Detta skedde med så kort framförhållning att SRAT valde att påkalla lokal förhandling och kräva skadestånd med stöd av utfallet i en tidigare dom i Arbetsdomstolen (AD 2017:33). SRAT vann tvisten och det beslutades att de 12 barnmorskorna som fått sin semester ändrad med kortare varsel än 1 månad, får 10.000 kronor vardera i skadestånd.

Det är en vinst att det blir tydligt att reglerna om tidsfrister för besked om semesterledighet ska följas och att rätten till semester har stor betydelse. Samtidigt visar den här tvisten att arbetsgivare är beredda att tänja på reglerna till dess yttersta gräns. Att ha så dålig framförhållning med sommarbemanningen, att arbetsgivaren i sista stund måste ändra eller dra in redan beviljad semester, kostar uppenbarligen inte mer än 10 000 kronor per barnmorska. Vad får det för konsekvenser på sikt? Ska vårdpersonal och barnmorskor inte längre kunna vara säkra på att få sina fyra veckors semester? Ska man som anställd i allt större utsträckning vara beredd på att få semestern indragen senast inom fyra veckor innan semesterstart? Ska arbetsgivarna kunna köpa loss barnmorskors rätt att ha semester? Det är en allvarlig utveckling som inte främjar ett hållbart arbetsliv och inte heller uppmuntrar till att barnmorskor stannar kvar i yrket. Det får konsekvenser för all personal i samhällsbärande yrken om inte en radikal förändring och värdering av dessa yrken sker. Samhället kommer att förlora sina livsviktiga barnmorskor och andra professioner om det här riskerar att bli en utväg som används av arbetsgivare.

Vi gläds åt vinsten men oroar oss samtidigt för hur enkelt och förhållandevis billigt det är för en arbetsgivare att inte ge sina medarbetare semester på det sätt som lagen stadgar. Nu krävs att vi tillsammans kavlar upp och arbetar vidare för ett hållbart arbetsliv.

Svenska Barnmorskeförbundet driver tillsammans med SRAT på för att förbättra arbetsvillkoren och löneutvecklingen för barnmorskor. Det tar tid att påverka tröga strukturer. Ett led i det arbetet är att förhindra, vaka över och uppmärksamma när arbetsgivare begår överträdelser mot barnmorskor.

Eva Nordlund Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet                                                 Christel Bridal Central förhandlare SRAT