Barnmorskan Eva Nordlund ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet

Barnmorskan Eva Nordlund i SRATs förbundsstyrelse

Svenska Barnmorskeförbundets ordförande Eva Nordlund är nu ledamot i SRATs förbundsstyrelse.

Då en ledamot i SRATs förbundsstyrelse valt att avsluta sitt uppdrag kallades SRATs högsta beslutande organ, förbundsmötet, till ett möte per capsulam för ett fyllnadsval.

Valberedningens förslag var Eva Nordlund, Svenska Barnmorskeförbundet och förbundsmötet beslutade enhälligt enligt förslaget. Beslutet gäller från och med den 27 april 2020 (nu ska bara protokollet justeras).

Svenska Barnmorskeförbundet. En del av SRAT.