Priset En god start i livet tilldelades Roskilde Fødeklinik i Danmark.

En god start i livet på Roskilde Fødeklinik

Åkte över sundet till Danmark en regnig eftermiddag för att närvara vid en prisutdelning instiftat av stiftelsen ”En god start i livet”. Stiftelsens ändamål är att stödja verksamhet som stärker familjens egna resurser i samband med graviditet, förlossning och barnets första levnadsår.

Årets pris gick till Roskilde Fødeklinik för deras mycket goda resultat. Här får den gravida kvinnan mödravård i små team, samt föder med en känd barnmorska i hemmiljö och med få ingrepp. Kvinnorna med deras familjer är mycket nöjda och likaså är arbetsnöjdheten bland barnmorskorna mycket hög

Roskilde Fødeklinik filosofi är enkel och självklar baserad på kvinnors rätt till valfrihet. Kvinnorna och familjerna erbjuds en mycket grundlig förberedelse inför födandet och föräldraskapet, av en känd barnmorska genom graviditet, födandet och första tiden efter barnets födelse i en hemlik miljö. Som prisutdelaren Morten Lebeck obstetriker vid Roskilde Universitetssjukhus sa med ett stort erkännande om klinikens arbete –  och beundran för barnmorskors arbete – att barnmorskorna famnade den stora utmaningen det är att ge kvinnor individuell, trygg och god vård, med empati, tid, respekt och hög professionalitet utan att tulla på säkerheten.

Och det är inte bara säkert att föda på en barnmorskeledd klinik det är dessutom kostnadseffektivt enligt Jes Søgaard professor i hälsoekonomi som i sitt anförande lyfte välgjorda studier kring barnmorskeledda kliniker, maternella och fetalt utfall och kostnader. Barnmorskan Rikke Maimburg, docent vid Århus universitet berättade att det enligt Europakonventionen artikel 8 är kvinnans rätt att bestämma var hon vill föda. Hon pratade om hur viktigt det är att lyssna på kvinnors berättelser (brukarperspektivet), att barnmorskeledda kliniker ökar kvinnors valmöjligheter, bevarar och bejakar det spontana och ostörda, bevarar och bejakar barnmorskan kärnkompetens, och även hon lyfte det hälsoekonomiska perspektivet.

Innan avslutningen berättade en av de kvinnor som har fött vid Roskilde Fødeklinik hur barnmorskornas respekt för henne, deras närvaro och tid helade en traumatiskt första födelse på ett sjukhus där bristen på händer och tid hade tagit ifrån henne känslan av autonomi och trygghet.

Cecilia Virgin, stiftelsens grundläggare beskrev att priset gavs med förhoppningen om att utmärkelsen kan bidra till att inspirera fler förlossningskliniker att etablera sig. Med orden ”Barnmorskeledda förlossningskliniker är ett val som på en gång når långt tillbaka i historien och samtidigt pekar mot framtiden.” tackade barnmorskan  Jacqueline Vejlstrup från  Roskilde Fødeklinik för priset och de 50.000 Dkr. som följde med. Anne Barfoed barnmorska och styrelseledamot i En god start i livet rodde hela tillställningen med sin värme och professionalitet.

Åkte tillbaka över sundet till Skåneland och undrade vad i all sin dar det är som gör att vi i Sverige inte kan bedriva billig, säker vård för de kvinnor som önskar och vill föda på en barnmorskeledd klinik. Kan de så kan vi.

___________________________________________________________

Om  En god start i livet

Om prismottagarna Roskilde Fødeklinik Danmark

___________________________________________________________