Barnmorskorna Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet och Charlotte Elvander, ordförande Vetenskapliga rådet Svenska Barnmorskeförbundet.

En bra dag om hemförlossningar

Den 18 november anordnade Sveriges Kvinnliga Läkares Förening en heldag om hemförlossningar där Charlotte Elvander och Eva Nordlund medverkade.

Det blir allt viktigare att vi kommer vidare i frågan kring hemförlossningar. Därför var dagen som Kvinnliga Läkares Förening anordnade ett välkommet forum för att diskutera frågan. Svenska Barnmorskeförbundet anser att det är säkert för gravida med en låg risk för komplikation att påbörja sin förlossning i hemmet och föda hemma om allt fortlöper normalt. Vi anser att man bör se över var och hur vi kan integrera hemfödslar som en del av svensk förlossningsvård. SFOG är tydliga i sitt ställningstagande, de ser helst att alla förlossningar sker på sjukhus. Men (!) de ser också ett behov av att på något sätt tillmötesgå gravida som ändå önskar föda i hemmet. Klokt och bra för gravida och deras barn. Kajsa Bohlin Blennow, barnläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, talade ur en barnläkares perspektiv och betonade vikten av att barnmorskor som assisterar födslar i hemmet bör ha korrekt utrustning och färdighetsträning för neonatal HLR vilket vi håller med om.

Oavsett vad vi vårdgivare har för åsikter om hemfödslar så finns det gravida som önskar föda i hemmet och kommer föda hemma. Gravida har en laglig rätt att bestämma var de vill föda. Vi i förlossningsvården kan acceptera och vara behjälpliga eller säga ’nej’ det där är inget vi vill beblanda oss i och definitivt inte uppmuntra. Svenska Barnmorskeförbundet anser med stöd i evidens att det bästa alternativet är att låta hemfödslar vara ett komplement till vår ordinarie sjukhusvård. Ha ett system med väl fungerande kommunikation mellan hemförlossningsbarnmorskorna och sjukhuset. Låga trösklar, goda rutiner och en acceptans i systemet.

En pågående diskussion, från framför allt läkarhåll, är att det innebär slöseri med resurser att två barnmorskor tar hand om en föderska i hemmet när det saknas barnmorskor på sjukhusen. Det är en diskussion som i sig väcker frågan om vad som är resurseffektivt om en hälsoekonomisk analys görs. Det talas också ofta om pengar och ifrågasätts om samhället (skattefinansierad/offentligt finansierad hälso- och sjukvård) ska bekosta detta. Vi menar att det handlar om synen på födande och de gravidas rätt att besluta om sin födelseplats.

Är hemförlossningar säkra?

I de sammanfattande rapporter för maternella och perinatala utfall som publicerats 2019 och 2020* kommer man fram till att för barnet är det lika säkert när förlossningen påbörjas i hemmet (med intentionen att föda hemma), som när förlossningen planeras till sjukhus. Ur den gravidas perspektiv kan det finnas vinster med att påbörja sin förlossning i hemmet (med intentionen att föda hemma). Risken för kejsarsnitt visade sig vara mer än 40 procent lägre, risken för sugklocka halverades och risken för postpartumblödning  var mer än 30 procent lägre. Risken för infektion minskade med mer än 75 procent.

Så hur går vi vidare?

Överläkare Karin Petterson gav ett gott exempel på hur hemförlossningar kan integreras i vårdmodeller så som man gjort i Min Barnmorska Karolinska Huddinge med goda resultat. Hemförlossningar finns nu även som ett vårdval i Region Stockholm så kanske fler kliniker kommer att följa efter.

Sammanfattningsvis så var dagen om hemförlossningar en bra dag och vi vill tacka alla som var med och ordnade dagen och bidrog till innehållet. Vi från Svenska Barnmorskeförbundet hoppas och tänker att vi tog ytterligare ett steg mot mer individualiserad och kontinuitetsledd vård med fler valmöjligheter för de gravida.

Charlotte Elvander, ordförande Vetenskapliga rådet, Svenska Barnmorskeförbundet

Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

___________________________________________________________

Sveriges Kvinnliga Läkares Förening

Medverkande Höstmöte 2023 Tema Hemförlossningar
En utforskande och orienterande dag med föreläsningar, intervjuer och panelsamtal.

Charlotte Elvander barnmorska, PhD. Ordförande Graviditetsregistrets förlossningsgrupp, ordförande Svenska Barnmorskeförbundets Vetenskapliga råd. Styrelseledamot Svenska Barnmorskeförbundet.
Eva Nordlund barnmorska, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet.
Kajsa Bohlin Blennow, överläkare, docent. Medicinsk enhet Neonatalogi, Karolinska Universitetssjukhuset.
Karin Pettersson, överläkare, docent. Sektionschef Medicinsk enhet graviditet och förlossning, Karolinska Universitetssjukhuset
Sophia Brismar Wendel, överläkare, docent. Kvinnokliniken, Danderyds Sjukhus, styrelseledamot Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi (SFOG)
Mimansa Madheden, hemförlossningsbarnmorska
Hannah Meyer Sjöblom, fött barn i hemmet

___________________________________________________________

*Ni som vill läsa om maternella och neonatala utfall vid förlossningar som påbörjas i hemmet med intentionen att föda hemma hänvisar vi till:

Angela Reitsma et al. Maternal outcomes and birth interventions among women who begin labour intending to give birth at home compared to women of low obstetrical risk who intend to give birth in hospital: A systematic review and meta-analyses.  Clinical medicine 2020. doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100319

”Among low-risk women, those intending to birth at home experienced fewer birth interventions and untoward maternal outcomes. These findings along with earlier work reporting neonatal outcomes inform families, health care providers and policy makers around the safety of intended home births.”

Eileen K. Hutton et al. Perinatal or neonatal mortality among women who intend at the onset of labour to give birth at home compared to women of low obstetrical risk who intend to give birth in hospital: A systematic review and metaanalyses, EClinical medicine 2019

”Women who are low risk and who intend to give birth at home do not appear to have a different risk of fetal or neonatal loss compared to a population of similarly low risk women intending to give birth in hospital”

___________________________________________________________

Svenska Barnmorskeförbundet policydokument

___________________________________________________________