Barnmorskan Elena Bräne Svenska Barnmorskeförbundet

Kontinuerligt stöd är viktigt till varje födande kvinna

Elena Bräne är styrelseledamot och kassör i Svenska Barnmorskeförbundet och ordförande i Etiska rådet.

Jag arbetar på Karolinska universitetssjukhuset i Solna där jag har en deltjänst som biträdande universitetsbarnmorska. Resten av tiden jobbar jag som klinisk barnmorska på vår integrerade avdelning med antenatal, förlossning och eftervård postpartum.  Jag blev barnmorska 2001 och har jobbat mestadels med födande kvinnor men även med eftervård. Att jobba med kontinuitet och helheten som vi gör på Karolinska är otroligt lärorikt och stimulerande. Att få lotsa den blivande familjen under deras vårdtid ger insikt om hur viktig varje del är och att alla delar i vårdkedjan hänger ihop.

En central fråga för mig är att det ska vara en barnmorska till varje födande kvinna. Det är viktigt för att kunna ge kontinuerligt stöd – hög närvaro på rummet är en förutsättning. Ibland handlar stödet om att bara vara!