Barnmorskan Margareta Bjenne.

En barnmorska med perspektiv

Det var egentligen dags för pension med fokus på att resa och vila. Men passionen för barnmorskeyrket och mötet med de gravida är fortsatt stor och det blev i stället en kompromiss med en timanställning på Huddinge barnmorskemottagning.

Möt barnmorskan Margareta Bjenne i ett samtal om hur det har varit att arbeta som barnmorska i nästan 40 år.

Berätta om hur det var för dig som nyfärdig barnmorska på Huddinges förlossning!

– Jag minns att det tog lång tid innan jag kände mig trygg och att de första åren var utmanande. Då, liksom nu, var det ett högt tempo inom förlossningsvården med samma utmaningar kring bemanning på sommaren när jag började. Något som var positivt var att man alltid jobbade med samma barnmorskor och undersköterskor på helgerna. Det var en stor trygghet för mig och det fanns även många erfarna barnmorskor.

Efter tio år på förlossningen gjorde Margareta och en kollega på Tullinge barnmorskemottagning en egen rotationslösning. Ett halvår eller ett år i taget roterade de mellan förlossningen och barnmorskemottagning (BMM).

– Det gav mig otroligt mycket och jag fick nya insikter kring graviditet och vad kvinnorna hade med sig in i födandet. Så småningom övergick jag helt till barnmorskemottagningen och de senaste 20 åren har jag arbetet på Huddinge BMM.

–  Men när jag läste till barnmorska var utbildningen ett år och tre månader tror jag. Vi läste varken någon kurs inom preventivmedel eller skrev uppsats. En vän till mig, Mia Barimani, som också är barnmorska och även professor, peppade mig att läsa in kandidatexamen. Efter det tänkte jag: jag ska aldrig mer skriva! Men sedan blev det även en magisterexamen, säger Margareta och ler.

Det ledde så småningom fram till att Margareta blev adjungerad universitetsbarnmorska (AKA) och har som AKA fungerat som en länk för studenterna mellan barnmorskeutbildningarna och barnmorskemottagningarna.

–  När jag började som AKA var det ganska nytt inom BMM. Jag tycker att det har varit bra och det har även bidragit till att BMM lyfts upp. Det är inte bara förlossningen som räknas längre. En tanke jag får nu när vi pratar kring studenter och utbildningen är att ett halvår till hade absolut behövts. Det är mycket kunskap och praktik som komprimeras under de 1,5 år som barnmorskeutbildningen är.

Att möta och få följa kvinnor i alla åldrar beskriver Margareta som det allra roligaste med att jobba på barnmorskemottagning.

–  Att få följa en graviditet och att kvinnan kanske kommer tillbaka under både andra och tredje graviditeten, det är otroligt givande. Jag får följa med på familjernas resa och se hur de växer, både storleksmässigt och på det personliga planet. Eftersom vi även har cellprovtagning och preventivmedelsrådgivning träffar jag personer i olika skeden i livet och den variationen älskar jag.

Det är snart 40 år sedan som Margareta började som barnmorska på Huddinges förlossning. Den största förändringen mellan då och nu är digitaliseringen.

–  Jag tror inte att du riktigt kan förstå. Du vet, vi satt där klockan 21 på kvällen och knappade på skrivmaskinen. Skrev jag fel i journalen var det Tipp-Ex som gällde. Jag tror att datajournalen och Obstetrix kom först en bit in på 2000-talet. När jag började på BMM så var det pappersjournal och varje barnmorska hade en egen stor papperskalender och egen telefontid. Idag är ju allt det digitalt. Samtidigt var det mindre administration kring patienten.

Vilka råd har du till en nyexaminerad barnmorska som ska börja sitt första barnmorskejobb?

–  Mitt främsta råd blir att tänka på den gravida eller födande i första hand och att det administrativa ”kringjobbbet” löser sig ändå för det mesta. Det tar tid att komma in i jobbet oavsett om det är på barnmorskemottagning, inom förlossningsvården eller på ungdomsmottagning. Och det måste få ta tid. Fråga kollegor om råd, man blir aldrig fullärd. Glöm inte heller bort att ta rast!