6th EMA Education Conference Malmö Sweden 2019
EMA European Midwives Association in Greece 2018. FOTO: www.europeanmidwives.com
Barnmorskan Mia Ahlberg förbundsordförande 2015-2019. Foto: Elisabeth Ubbe.
Barnmorskan Mia Barimani

EMA: Med fokus på bättre vård

I oktober 2018 deltog barnmorskorna Mia Barimani och Mia Ahlberg från Svenska Barnmorskeförbundets styrelse på EMA’s (European Association of Midviwes) årliga konferens som i år hölls i Aten.

Konferensen hade fokus på Europas barnmorskors stora utmaning på grund av flyktingströmmen. Särskilt Grekland har det mycket svårt och landets barnmorskor försöker hitta nya vägar att erbjuda gravida kvinnor på flykt och i flyktingläger en bättre vård.

Det är en utmaning som inte har en enda lösning – utan många. WHO:s representant och barnmorska, Fran McConville, presenterade den senaste rapporten om god vård i samband med graviditet och förlossning och det var glädjande att höra att tyngdpunkten ligger på att inte intervenera i normala processer och på att ge kvinnan stöd och personcentrerad vård. Barnmorskeri helt enkelt.

Det blev en het debatt om doulors vara eller icke vara i förlossningsvården och åsikterna gick isär. En sak var vi dock överens om, och det är att vi måste vara uppmärksamma på när vårt yrke tas över av andra grupper – och hur detta påverkar vårt yrkes framtid.

Europeisk utbildningskonferens för barnmorskor 2019

Vi presenterade Svenska Barnmorskeförbundets förslag på innehåll vid nästa års  europeiska utbildningskonferens som vi arrangerar i december 2019 i Malmö tillsammans med styrelsen i EMA.

6th EMA Education Conference in Malmö 2019. Alla barnmorskor som arbetar med studenter eller utbildning håll utkik! Det kommer att bli en intressant konferens med barnmorskor från hela Europa.

Varmt välkomna till Malmö 2019!