Barnmorskan doktorand Louise Lundborg

Doktoranddagboken del 20: Investera i barnmorskor

Följ barnmorskan och doktoranden Louise Lundborgs dagbok där hon beskriver sin resa in i forskarvärlden.

Investera i barnmorskor!

Att investera i barnmorskor kommer att minska mödra- och barndödligheten i världen, men hur kan man verkligen säga att det är så, egentligen? Hur kan en känsla, en erfarenhet, en självklarhet översättas till ord som ger makt och påverkan? Barnmorskor förändrar kvinnor och barns liv, vi vet det för vi gör det, vi lever i det och för oss är det en självklarhet då vi i Sverige har en position där vi respekteras för vår yrkesroll.

I tidskriften The Lancet publicerades nyligen en artikel där beräkningar gjorts på hur barnmorskors kompetens i en rad av olika projekt världen över kan bidra till att minska dödligheten i rena antal, inte bara i samband med barnafödande utan även genom säkra aborter, familjeplanering och genom stödjande av amning. Flertalet barriärer identifieras också till exempel stöd till utbildning, ojämlik distribution av barnmorskeresurser, lokalbrist, material och resursbrist men också avsaknad av tilltro till vårdpersonal på grund av tidigare erfarenheter av vård som ges. Utan att gå in i detalj så kan man beskriva Lancet publikationen som ett stöd för framförallt låg- och medelinkomstländers styrande politiker att förstå vikten av att satsa pengar på barnmorskor då det kommer påverka hela hälsosystemet inom ett land.
Att satsa på barnmorskor är något som är prioritet för både FN och WHO. International Confederation of Midwives (ICM) bidrar redan men har även möjlighet att stödja mer i världen för en kompetenshöjning globalt hos barnmorskor, något som gör att vi alla barnmorskor och medlemmar i Svenska Barnmorskeförbundet indirekt är delaktiga i detta globala engagemang.

Mitt yrkesval

Jag ser mitt yrkesval ur olika perspektiv och har gjort det ända sedan jag valde barnmorskeyrket. I vissa stunder har jag känt att jag bara är ”ett huvud” hos landstinget, med lite möjlighet att påverka min egen roll eller min egna organisation. Andra stunder har jag känt att yrkesvalet är magiskt, att det inte är slumpen som gör att jag befinner mig på ett förlossningsrum just i en viss stund för det måste ”varit meningen”. Det finns stunder då det varit oväsentligt om det var jag eller någon utan utbildning till barnmorska som gav vård till en kvinna, både för henne eller utfallet.
Som forskare kan jag känna stunder av frustration över att det är mycket tid som går åt till att lära sig statistik och klura och i nästa stund känna att det är detta klurande, i kombination med framtidsteknik, som kommer individualisera kvinnors födande och minska onödiga kejsarsnitt (hybris omväxlat med otillräcklighet). När jag pratar med barnmorskor som planerar att åka med Läkare utan gränser eller de som slitit på en överbelastad förlossningsavdelning en lördag natt med fint teamarbete så är känslan lika stark, att det är där vi verkligen behövs som barnmorskor! Hur många av era vänner har ett yrke som rör sig mellan de extrema dimensionerna både i praktiskt utförande och känslomässigt som vi har?

Backa upp orden med handling

Som profession visar vi musklerna, både på en internationell plattform men många gånger även på hemmaplan. Perspektiv och ödmjukhet inför vårt ansvar som barnmorskor är något som vi inte får glömma. Vi klarar oss inte utan andra professioner, barnmorskors ansvarområde överlappar läkarens och vi delar många gånger även arbetsuppgift med undersköterskorna. I en pressad situation kan det kännas skönt att lägga ansvaret på en annan profession eller ge ett efterklokt svar på hur man skulle hanterat en situation. Men det gäller att backa upp orden med handling också, i det lilla och i det stora forumet. Att rekommendera att vi ska ”investera i barnmorskor” innebär också att vi som individer ska ”investera i oss själva”.  Det är inte ”nån” annan som är ansvarig för detta, det är varje enskild barnmorskas ansvar oavsett i vilket forum man verkar i. Arbetsbeskrivning och kompetensbeskrivning är olika saker, men den etisk koden för barnmorskor är det som ger vårt yrkesansvar en annan dimension och det är något vi bör påminna oss om ibland.

Vi har mandat att stötta individer (främst kvinnor) varje dag i vårt yrkesverksamma liv som barnmorskor. Yrket är fyllt, onekligen fyllt, med etiska dilemman, glädje och utmaningar och tillsammans är vi del i ett otroligt rikt sammanhang.  Så låt oss lägga pandemin åt sidan en stund, läs vår Etiska kod och ställ dig frågan:
Hur ser jag som barnmorska på mitt yrke, i barnmorskans årtionde?

PS

Ett urval av investeringar, gjorda av barnmorskor till barnmorskor och kvinnor (många gånger är inte de bästa investeringarna gjorda på betald arbetstid).

Etik för barnmorskor (bok)

Instagram konton från sjukhusens olika kvinnokliniker, vilken resursbank med kunskap!

Gratis webinar från Babygruppens föräldrautbildning, babygruppen.se

Appen: onemillionbabies.se

Läkare utan gränser på Facebook: Följ våra barnmorskekollegor som är utomlands, korta spännande inlägg.

Barnmorska – aktuellt och intressant, Facebookgrupp

Hegenberger speculum (gratis träning suturering med Hegenberger speculum), Facebookgrupp

Origopodden (om hedersrelaterat våld)

www.umo.se

Barnmorskepodden

www.thepositivebirthstorypodcast.com

___________________________________________________________________________
International Day of the Midwife 2021 #IDM2021
Follow the data: Invest in Midwives
___________________________________________________________________________

Barnmorskan Svenska Barnmorskeförbundet

Den internationella etiska koden International Confederation of Midwives (svensk översättning, Svenska Barnmorskeförbundet)

___________________________________________________________