Det vikt(iga) samtalet. Föreläsare: Övre raden från vänster: Rebecka Kaplan Sturk, Anne Christenson och Kajsa Cederblad. Undre raden från vänster: Lisa Tångring Wolgast, Åsa Wiking och Cecilia Brundin Pettersson.

Det vikt(iga) samtalet

Över 150 personer deltog i Svenska Barnmorskeförbundets webbinarium Det vikt(iga) samtalet den 19 mars.

Louise Lundborg, styrelseledamot, barnmorska och forskare guidade, tillsammans med ordförande Eva Nordlund, deltagarna genom en förmiddag med samtal om viktstigma och bemötande samt hur vården ser ut för blivande och nyblivna mammor med ätstörning. Även obstetriska och gynekologiska effekter av under- och övervikt presenterades och diskuterades. De engagerade deltagarna fick även tillfälle att ställa frågor till föreläsarna i chatten.

Rebecka Kaplan Sturk, specialistläkare i obstetrik/gynekologi och diplomerad kostrådgivare, inledde webbinariet under rubriken Vikten av vikten där hon presenterade obstetriska och gynekologiska effekter av under- och övervikt. Hon lyfte även betydelsen av hur orden används i samtal om vikt:

– Att prata utifrån att en person har en övervikt ger ett mindre stigma än att säga en överviktig person. Det är även viktigt att vårdpersonal vågar möta sina egna fördomar, säger hon.

Anne Christianson, fysioterapeut och kognitiv beteendeterapeut, och Kajsa Cederblad, specialistsjuksköterska och biträdande enhetschef, arbetar båda vid Centrum för obesitas, Region Stockholm. Deras främsta medskick till åhörarna var att prata utifrån positiva mål i mötet med patienten istället för att prata om vad patienten inte ska göra.

– Det är mycket mer effektivt att formulera ska-mål tillsammans. Som att jag ska ta en promenad efter middagen eller att jag ska äta ett kvällsmål klockan 20, säger Anne Christianson.

Ätsam är ett samarbete mellan MHV, BHV och ätstörningsvården i Dalarna för blivande och nyblivna mammor med ätstörning.

Åsa Wiking, samordningsbarnmorska Region Dalarna, Lisa Tångring Wolgast, specialistpsykolog och vårdutvecklare vid MHV/BHV Region Dalarna och Cecilia Brundin Pettersson, behandlare vid Dala ABC och forskarstuderande vid Uppsala universitet/Centrum för klinisk forsning i Dalarna, deltog som representanter från Ätsam. Deras erfarenhet är att barnmorskan som följer den gravida under graviditeten har tid på sig att bygga upp en trygg allians som i sin tur skapar en plattform för ett bra samtal om vikt och ätstörning.

– Det finns så mycket skam kring ätstörningar och de flesta ätstörningar syns inte utanpå. Därför måste vi våga fråga alla, avslutar Cecilia Brundin.