Barnmorskan Ulrica Sjöstrand Svenska Barnmorskeförbundet

Det är ett speciellt år i år

Barnmorskan Ulrica Sjöstrand styrelseledamot Svenska Barnmorskeförbundet

Det är ett speciellt år i år. Barnmorskans dag 2020 kommer ingen av oss att glömma. Ett litet virus, som kanske skapar en ny världsordning, men framför allt skapar det nu rädsla, sjukdom, död och sorg. För många förändras livssituationen drastiskt när jobb förloras och våld i hemmet ökar. Hela världen drabbas. Det går knappt att ta in hur denna pandemi drabbar fattiga och tätbefolkade delar av världen.

I vårt lilla perspektiv, Sverige, känner jag beundran för alla barnmorskor och att vi mitt i denna hotbild, och stundvis kaos, kan ställa om så snabbt och hitta lösningar på tidigare okända situationer. Vi barnmorskor gör det som förväntas och mycket mer än så. Utan tvekan klarar vi att ta hand om de covidsjuka kvinnorna, vårt överskuggande hot är att stora delar av oss personal kan bli sjuka.

På Barnmorskan.se hittar jag stöd för mitt arbete under pandemin. Kollegor emellan bjuder vi på erfarenheter, ger varandra en tro på att det kommer att gå. Vi tar oss igenom detta. Vi delar med oss och bjuder in till kontakt. Precis som vi gör barnmorskor emellan, stödjer vi också kvinnor i olika situationer och faser i livet. Vi stärker kvinnans tro på sig själv, det går bra, du klarar det. Kraften i detta är ömsesidig och ger oss barnmorskor styrka i jobbet, styrka att engagera oss i kvinnofrågor i många olika sammanhang både nationellt och internationellt.

Barnmorskan i ett nötskal – yrkeskunskap att lita på, förtroendeingivande, generös och framåtsyftande.