Barnmorskan Susanne Åhlund Svenska Barnmorskeförbundet

Det är dags nu!

Barnmorskan Susanne Åhlund vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Mödrahälsovården i Sverige är en naturlig och central del i landets folkhälsoarbete. Mödrahälsovården når ut till kvinnor i alla delar av landet, i olika delar av livet. Mödrahälsovård utgör grunden till de goda medicinska resultat vi idag har inom mödra- och barnhälsan. Det är unikt för Sverige. I början av maj kollade jag upp hur många statliga utredningar, strategier och uppdrag som generellt handlar om folkhälsa i Sverige, pågående och nyligen avslutade. Det var cirka 30 stycken! Genomgående saknas barnmorskans folkhälsoarbete i dessa arbeten. Varför är det så 2020?

Svenska Barnmorskeförbundet har under flera år argumenterat för en statlig utredning om hur graviditets-, förlossnings- och eftervård under postnatalperioden ska organiseras och bedrivas i landet. Den utredningen behövs. Det är dags nu.