Barnmorskan Malin Bogren deltog i panel då WHO och UNFPA lanserade rapporten "The State of the Midwifery Workforce in Eastern Europe and Central Asia" .
Rapporten "The State of the Midwifery Workforce in Eastern Europe and Central Asia"
Barnmorskan Malin Bogren Svenska Barnmorskeförbundet

Call for action för välutbildade barnmorskor

Under den internationella barnmorskedagen 5 maj presenterade Malin Bogren, ordförande i Svenska Barnmorskeförbundets Internationella råd, den svenska barnmorskemodellen under ett panelsamtal arrangerat av WHO och UNFPA.

Under ett viktigt möte arrangerat av WHO och UNFPA lanserades rapporten ”The State of the Midwifery Workforce in Eastern Europe and Central Asia” som betonar barnmorskors kritiska roll för att förbättra sexuell, reproduktiv, mödra-, nyfödd- och ungdomshälsa i regionen. Rapporten ger en detaljerad bild av den nuvarande situationen för barnmorskor och innehåller data från 17 länder i östra Europa och den centralasiatiska regionen. Över 70 deltagare från olika länder deltog i mötet som avslutades med en gemensam call for action för att säkra välutbildade barnmorskor i regionen.

Svenska Barnmorskeförbundets Malin Bogren, ordförande i Internationella rådet deltog i mötet och presenterade den svenska barnmorskemodellen under ett panelsamtal. Malin Bogrens presentation handlade om dels den svenska barnmorskemodellen som innefattar en välutbildad barnmorska med ett eget ansvarsområde som är väl integrerad i det svenska sjukvårdsystemet, dels våra utmaningar och vägen framåt.  Andra länder som presenterade sina modeller var Norge och Kirgizistan.

Rapporten och mötet var ett steg mot att identifiera utmaningar, gap och flaskhalsar som behöver åtgärdas i regionen. Malin Bogren kommer också att representera Svenska Barnmorskeförbundet i den nystartade arbetsgruppen ”Midwifery Advisory Team to support WHO Europe”.