GUTTMACHER-LANCET COMMISSION: SRHR. #SRHRAGENDA Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
GUTTMACHER-LANCET COMMISSION: SRHR. #SRHRAGENDA Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
GUTTMACHER-LANCET COMMISSION: SRHR. #SRHRAGENDA Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Dags för en ny definition av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

WHO:s medlemsstater har antagit en definition av reproduktiv hälsa. Men när det gäller sexuell hälsa, liksom rättigheter kopplade till sexualitet och reproduktion, har det varit svårare att komma överens.

Man har fått nöja sig med en så kallad ”working definition”. I den erkänner WHO att vissa mänskliga rättigheter är relevanta för sexualitet och reproduktion. Men det är tydligt att det är en känslig fråga, för i anslutning till definitionen klargörs att den inte representerar en officiell hållning från WHO och inte ska användas eller citeras som en sådan.

En ny holistisk definition förenar hälsa och rättigheter

För att komma vidare i frågan tillsatte tidskriften The Lancet i samarbete med Guttmacherinstitutet en arbetsgrupp, med uppgift att utarbeta ett förslag till en ny holistisk definition som skulle förena sexuell och reproduktiv hälsa samt sexuella och reproduktiva rättigheter. Arbetsgruppen bestod av 16 personer från olika länder med varierande erfarenheter och expertis. Efter avslutat arbete presenterades en rapport: Accelerate progress – sexual and reproductive health and rights for all: report of the Guttmacher-Lancet Commission (May 9 2018).

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

I rapporten föreslår gruppen följande definition av SRHR:

“Sexual and reproductive health is a state of physical, emotional, mental, and social wellbeing in relation to all aspects of sexuality and reproduction, not merely the absence of disease, dysfunction, or infirmity. Therefore, a positive approach to sexuality and reproduction should recognise the part played by pleasurable sexual relationships, trust, and communication in the promotion of self-esteem and overall wellbeing.

All individuals have a right to make decisions governing their bodies and to access services that support that right. Achievement of sexual and reproductive health relies on the realisation of sexual and reproductive rights, which are based on the human rights of all individuals to:

  • have their bodily integrity, privacy, and personal autonomy respected;
  • freely define their own sexuality, including sexual orientation and gender identityand expression;
  • decide whether and when to be sexually active;
  • choose their sexual partners;
  • have safe and pleasurable sexual experiences;
  • decide whether, when, and whom to marry;
  • decide whether, when, and by what means to have a child or children, and how many children to have;
  • have access over their lifetimes to the information, resources, services, and support necessary to achieve all the above, free from discrimination, coercion, exploitation and violence”.

Insatser och service – sexuell och reproduktiv hälsovård

Förutom SRHR-definitionen innehåller rapporten också förslag på insatser och service som går hand i hand med definitionen. I förslaget finns sexualundervisning, preventivmedelsrådgivning, tillgång till säker abort, vård i samband med graviditet och födande, förebyggande, identifiering och behandling av sexuellt överförbara infektioner och gynekologisk cancer. Rapporten innehåller också förslag när det gäller sexuella övergrepp samt information, rådgivning och vård i samband med subfertilitet och infertilitet och för att främja sexuell hälsa och välbefinnande.

Gruppen har beräknat att i låginkomstländer kan 9 US dollar per person räcka för att tillgodose dessa insatser med potential att rädda liv, förbättra hälsa och välbefinnande, främja jämlikhet mellan kvinnor och män och öka produktivitet. Insatserna har också positiva effekter på kommande generationer genom att främja barns hälsa.

Rapporten lanserades i Sverige den 12 oktober 2018 vid ett seminarium arrangerat av Sida, Folkhälsomyndigheten, Karolinska institutet och RFSU. Nu är utmaningen att ta rapporten på allvar och föra arbetet med SRHR vidare. Svenska Barnmorskeförbundet och svenska barnmorskor är självklara aktörer i detta arbete.

___________________________________________________________

Artikeln är publicerad i Jordemodern Nr 8 December 2018.

___________________________________________________________

Accelerate progress – sexual and reproductive health and rights for all: report of the Guttmacher-Lancet Commission (May 9 2018).

Guttmacher Institute 

Accelerate progress: Sexual and Reproductive Health and Rights for all – Executive Summary (GUTTMACHER-LANCET COMMISSION on sexual and reproductive health and rights).

WHO Sexual and reproductive health

___________________________________________________________