Barnmorskor i Bangladesh.
Barnmorskor i Bangladseh tillsammans med Högskolan Dalarna.

Dags för Bangladesh att ta över utbildningen av barnmorskelärare

Bangladesh har utbildat över 7000 barnmorskor. Många fler barnmorskelärare behövs för att utbilda barnmorskor för en befolkning på 140 miljoner.

Högskolan Dalarnas lärarlag har utbildat de första 150 och föreslår att en motsvarighet till den svenska magisterutbildningen byggs upp i Bangladesh. Under en övergångsperiod håller högskolan öppna seminarier för alla alumner som vill delta. Genom det hoppas medarbetarna vid Högskolan Dalarna inspirera till god kvalitet på barnmorskeutbildningen i Bangladesh.

Barnmorskeutbildning i Bangladesh

I Bangladesh finns idag 47 offentliga och 105 privata barnmorskeutbildningar. Med 150 välutbildade barnmorskelärare från Högskolan Dalarna finns det möjlighet för Bangladesh att ta över utbildningen av barnmorskelärare. Målet är att utbilda sjuksköterskor som utbildar barnmorskor utan att ha grunden i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. Många lärare känner sig otillräckliga eftersom de inte har utbildning i barnmorskans ämne eller har praktiserat barnmorskeledd vård.

Kvalitén på barnmorskeutbildningen i Bangladesh är en utmaning med för mycket och för svårt innehåll i utbildnings- och kursplaner. Samtidigt får barnmorskestudenter inte tillgång till de antal förlossningar och möten med kvinnor, barn och familjer som de behöver under utbildningen. Något som leder till att nyutbildade barnmorskor behöver ytterligare mentorskap i sin nya profession och att barnmorskelärare behöver mentorskap för att pedagogiskt tolka utbildningsplan och kursplanernas mål. En komplikation eftersom de senare är på engelska, inte på det inhemska språket bengali. Flera studier från Bangladesh bekräftar barnmorskestudenternas och barnmorskelärarnas berättelser om utmaningarna att införa en ny profession och utbildning. Intervjustudier med barnmorskestudenter och -lärare visar att deras arbetsmiljö behöver förbättras och att utmaningarna ofta ligger på ett biopsykosocialt plan där ålder och social status inverkar på möjligheten att bedriva utbildning och vård av god kvalitet

Bangladesh har gjort stora prestationer och engagemanget från landets regering består. Bangladesh premiärminister tror på barnmorskor som kvinnornas advokater. Bangladesh kan också vara en förebild i Asien. Indien och Nepal introducerar barnmorskeprofessionen och kan lära av både förtjänster och utmaningar i Bangladesh. Gemensamt för länder som inför barnmorskeutbildning är att barnmorskan som profession behöver bli accepterad i hälsosystemet och i samhället.

År 2016 fick Högskolan Dalarna i uppdrag av UNFPA i Bangladesh och svenska SIDA att utbilda barnmorskelärare. Den 5 december 2022 var det stor avslutningsceremoni i Dhaka med 162 utbildade barnmorskelärare, fem läkare och några regeringstjänstemän samt fyra personer från den privata sektorn.

Inom den privata sektorn behövs stora satsningar på att utbilda barnmorskelärare. I dag deltar de 162 alumnstudenterna i öppna seminarier online för att fortsätta sin professionella utveckling och underlätta arbetet för barnmorskeprogrammen i Bangladesh. Barnmorskelärarna är nu i ledande positioner och stöder nya lärare i mentorskapsprogram på andra barnmorskeprogram runt om i Bangladesh. Med stöd från UNFPA fortsätter Högskolan Dalarna att tillse att läroplanen och kursplaner är av god kvalitet.

Tillsammans kan vi minska gapet mellan verklighet och teori med hjälp av digital pedagogik som är en av högskolans framgångsfaktorer. Högskolan Dalarna har av internationella studenter rangordnats högst av Europas universitet gällande närvaro trots distans.

Vi kan därför vara förebilder för hur barnmorskelärare arbetar tillsammans för god kvalitet i barnmorskeutbildningen. Barnmorskorna har i Bangladesh en egen yrkestitel och enligt lag ett självständigt yrke. Vi är mycket tacksamma över att Högskolan Dalarna fått medel från SIDA och Vetenskapsrådet för att fortsätta att göra införandet av barnmorskeprofessionen till en förebild i regionen.

Kerstin Erlandsson, barnmorska, professor Sexuell reproduktiv perinatal hälsa, Högskolan Dalarna ker@du.se

___________________________________________________________

Läs mer 

Khatun M., Akter P.,Yunus S., Alam K., Pedersen K., Byrskog U., Erlandsson K. (2022) Challenges to implement evidence-based midwifery care in Bangladesh. An interview study with medical doctors mentoring health care providers. Sexual & Reproductive Healthcare, 31, 100692.

Byrskog U, Akther HA, Khatoon Z, Bogren M, Erlandsson K. (2019) Social, economic and professional barriers influencing midwives’ realities in Bangladesh: a qualitative study of midwifery educators preparing midwifery students for clinical reality Evidence Based Midwifery 17(1): 19-26

SVT Nyheter. Dalarna Populärt bland utländska studenter: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/hogskolan-dalarna-ar-studenternas-favorit-i-europa-helt-fantastiskt

___________________________________________________________

Medarbetare som undervisat kollegor i Bangladesh 2016-2022 vid institutionen för hälsa och välfärd Högskolan Dalarna är:

Caisha Ahmed Arai, barnmorska MSc, Catrin Borneskog Sinclair, barnmorska, PhD, lektor, Ulrika Byrskog, barnmorska, docent, Malin Bogren, barnmorska, docent, Gabriella Engström, sjuksköterska, docent, Kerstin Erlandsson, barnmorska, PhD, professor, Fatumo Osman, sjuksköterska, docent, Mathias Hatakka, sjuksköterska, PhD, lektor, Marie Klingberg-Allvin, barnmorska, PhD, professor, Sagal Shire, sjuksköterska, Anneli Strömsöe biträdande akademichef, Christina Pedersen, barnmorska, masterexamen, adjunkt, Josefin Rosengren, barnmorska, MSc, Josefine Rosenlundh, barnmorska, MSc, Elin Ternström, PhD, lektor, MSc, adjunkt, Maya Vergara, barnmorska, MSc, adjunkt, Jenny Vikford, sjukgymnast, PhD, lektor.
Pedagogiska utvecklare Leif Bertholdsson och Andreas Åberg
Susanne Corrigox, internationell samordnare
Emilia Henriksson, filmproducent

___________________________________________________________

Se filmen om projektet Introducing professional midwives in Bangladesh på Youtube.

___________________________________________________________

Artikeln är tidigare publicerad i Jordemodern nr 1 Mars 2023.

_________________________________________________________