Åtta barnmorskor deltog på SRATs förbundsstämma. Ny ordförande och styrelse för SRAT valdes.
Srat förbundsstämma, avgående ordförande Anitha Wijkström, nyvald ordförande Magnus Nordström och Saco:s ordförande Göran Arrius.
SRATs avgående ordförande Anitha Wijkström och Svenska Barnmorskeförbundets ordförande barnmorskan Eva Nordlund.

Bra fackliga diskussioner

Ett kompetent gäng på åtta barnmorskor deltog på SRATs extra förbundsmöte den 22 oktober 2021.

På mötet valdes ny förbundsordförande i SRAT. Efter 27 år som ordförande lämnade Anitha Wijkström över till Magnus Nordström. Jag fick ännu en gång förtroendet att sitta i SRAT:s styrelse.

Åtta barnmorskor från Svenska Barnmorskeförbundet var på plats för att rösta och vara delaktiga. På bilden Mattias Torell från SRAT och från Svenska Barnmorskeförbundet barnmorskorna Therese Lindberg, Erica Solheim, Eva Nordlund, Helen Bengtsson, Ove Demander, Anna Nordfjell, Erica Häggblad och Maria Nordén Norman.