Barnmorskan Ulla Waldenström bloggar på bevisadnytta.se
Barnmorskan Ulla Waldenström bloggar på Tänka evidens bevisadnytta.se

Bevisad nytta

Kortare vårdtider, alternativ vård, föräldrautbildning, ultraljudets magi, förlossningsupplevelsen och risktänkande. Barnmorskan och forskaren Ulla Waldenström bloggar om bevisad nytta och vill få läsaren att tänka evidens.

Bloggar finns om det mesta och av de flesta. Syftet med att blogga varierar, men säkert är att det är ett sätt att nå ut med sitt budskap. Flera barnmorskor skriver också på detta sätt mer eller mindre regelbundet. En som är ny på området är professorn, forskaren och barnmorskan Ulla Waldenström.

Hur kommer det sig att du började blogga?

Det började med funderingar över hur jag kan använda min tid nu när det ”formella” yrkeslivet är över. Jag kom fram till att jag ville blicka bakåt och analysera om den kliniska forskning vi ägnat oss åt i min forskargrupp har gjort någon nytta. Att helt enkelt ställa självkritiska frågor. Vad lever vidare och vad blev en flopp?

Det blev utgångspunkten för en bok där jag också ställde kritiska frågor om andras forskning, inte bara inom mitt eget barnmorskeområde utan även inom förskolan, skolan och högskolan. Under arbetets gång blev det alltmer tydligt hur lite som egentligen är evidensbaserat – och hur slarvigt ordet används. Jag ville visa, utifrån egna konkreta exempel, vad som krävs för att något ska anses vara evidensbaserat.

Sedan hittade jag inget förlag som ville publicera manuset. Det tyckte det var intressant men för snävt, och därmed inte lönsamt. Men en redaktör sa: ”Det där passar ju för en blogg!”.

Bevisad nytta vad menar du med det?

Jag har döpt bloggen till www.bevisadnytta.se för att jag anser att nyttan för dem vi är till för är målet även för en forskare. Karolinska Institutet har som vision att ”bidra till att förbättra människors hälsa genom forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle”. Jag tycker att det är en utmärkt vision som har hjälpt mig att fokusera i forskningen.

Vilka vill du få att tänka evidens?

Framför allt personal som arbetar inom vården, förskolan och skolan. Det förutsätter i sin tur att vi som arbetar inom högskolan ger redskapen, det vill säga att forskare bidrar med evidens och att lärare i sin undervisning kan skilja på olika typer av kunskap. Evidensbaserad kunskap är ju bara en typ av kunskap, nämligen om vilken effekt åtgärden A har på utfallet B.

Vad får vi läsa om framöver på din blogg?

Det kommer ett inlägg om CTG. Jag har skrivit om vårt förhållande till risk och förbereder ett avsnitt om ”Evidens, paradigm och feminism”.  I avsnittet om högskolan ska jag diskutera akademiseringen av yrkesutbildningar. Sen får vi se.

Hur har du nått ut?

Med en bok hade jag i bästa fall nått några hundra läsare. Bloggen har hittills, efter åtta veckor, haft över 15 000 besökare. Överraskande och väldigt roligt!

Vem/vilka vill du ska läsa din blogg?

I första hand studenter, akademiker och berörd personal. Om jag dessutom når gravida och föräldrar till förskole- och skolbarn blir jag förstås glad.

___________________________________________________________

Läs mer på Ulla Waldenströms blogg
Tänka evidens
www.bevisadnytta.se

___________________________________________________________