Workshop med BB hemma.

BB hemma i fokus på workshop

BB hemma är en välfungerande och etablerad verksamhet i flera av landets regioner. Representanter från sjukhus som redan har implementerat arbetssättet och sjukhus som är i startgroparna samlades i Malmö den 11 september för att ta del av varandras erfarenheter.

BB på väg med hembesök efter förlossningen har funnits i Uppsala sedan 1989/1990. Alla familjer som går hem från sjukhuset inom 72 timmar efter födseln erbjuds hembesök under första veckan. Barnmorskorna arbetar själva och kör oftast bil till sina familjer. När barnmorskorna från Malmö berättade om sitt arbetssätt fick de positiv respons på att de har så tydligt fokus även på kvinnans hälsa, med noggrann uppföljning av både fysisk och psykisk omställning efter födelsen och samtal om förlossningsupplevelsen i hemmet. Med amningsobservation som utgångspunkt ges amningsstöd i hemmet där tillbakalutad amning är favoritpositionen och perfekt att visa hemma i soffan. Sedan 30 oktober är även Lund i gång med BB hemma.

I Helsingborg inkluderas cirka 31 procent av familjerna och här används cykel eller bil vid hembesöken. Barnmorskan tar med sig våg och hörseltestapparat och utför alla kontroller som behövs i hemmet innan familjen skrivs över till BVC.

Barnmorskorna som arbetar med BB hemma berättade målande om vilket roligt arbetssätt BB hemma är och vilka möjligheter vårdmodellen ger. Deltagare från Karolinska, Kristianstad, Västerås, Umeå och Halmstad planerar att starta BB hemma och fick möjlighet att ställa frågor om hinder och möjligheter. Ett hinder som diskuterades var att förlossningsavdelningarna ibland har så fullt att det blir problem att kunna erbjuda minst sex timmars eftervård för att kunna fortsätta med BB-vård i hemmet. Om kvinnorna måste skrivas in på BB blir inte flödet optimalt och familjerna får ibland sjukhusvård bara av den anledningen.

Nationellt nätverk BB hemma har nu bildats och riktar sig till personal som arbetar med BB vård i hemmet. Kontaktpersoner: Christine Rubertsson (Skåne), Elin Sloth (Skåne), Anna-Karin Ringqvist (Västra Götaland). Nästa möte kommer att bli i Göteborg 15 mars 2024 och annonseras i Kalendarium påbarnmorskaforbundet.se