Barnmorskan Elisabeth Ubbe, Läkare i Världen Stockholm.

Barriärer till vård del 7: Goda nyheter

Den 7:e november 2022 började jag jobba som barnmorska för Läkare i Världen i Stockholm. Jag ska kartlägga barriärer till vård för de allra mest utsatta människorna i regionen; papperslösa, asylsökande, EU-medborgare och tredjelandsmedborgare.

Goda nyheter

Det växer inte goda nyheter på träd när det gäller våra målgrupper i projektet. Vi arbetar ju med de mest utsatta; papperslösa, tredjelandsmedborgare och EU-migranter utan sjukförsäkring. De här grupperna är direkt måltavlor i Tidöavtalet så situationen, som redan innan valet i höstas var dålig, har nu ytterligare försämrats med förstärkt oro och påverkan på hälsan, psykiskt och fysiskt. Alldeles utöver den “vanliga” belastning det är för människor att leva utan rättigheter och med minimala ekonomiska resurser.

Därför glädjer det mig att jag så ofta i arbetet möter barnmorskor på olika nivåer och i olika organisationer, som alla har en tydlig moralisk kompass. Jag möter intresserade, engagerade barnmorskor som visar sann omsorg om de människor som befinner sig här i landet. En hållning som härrör ur en etisk kod snarare än en begränsad politisk idé.

Det är de, ni barnmorskor, som får mig att tro på människan och hennes möjligheter, tack!