Barnmorskan Malin Vikström

Barnmorskor på barnmorskemottagning ska ge HPV-vaccin

Livmoderhalscancer och cellförändringar är i princip alltid orsakat av ett humant papillomvirus (HPV) som effektivt kan förebyggas med vaccination. Nu ska barnmorskor börja vaccinera. Cervixcancer ska utrotas.

Barnmorskan Malin Vikström arbetar som samordningsbarnmorska och vårdutvecklare på enheten för cancerprevention och screening på Regionalt Cancercentrum (RCC) Stockholm Gotland.

Hallå där Malin Vikström: Vad har ni på gång?

Orsaken till cervixcancer är i de allra flesta fall humant papillomvirus (HPV). Tack vare vaccination och screening mot HPV har vi nu möjlighet att utrota livmoderhalscancer. För att kunna utvärdera om Catch-up vaccination mot HPV kan bidra till utrotning av cervixcancer, behöver man följa dessa kvinnor under minst 3 år och detta måste göras som en forskningsstudie. Det är angeläget att forskningsstudien genomförs utan större påverkan på screeningprogrammet. Insatsen måste påbörjas skyndsamt för att ge dessa åldersgrupper ett skydd mot HPV infektion, som ju har en hög spridning av HPV.

Vad är bakgrunden till det?

År 2018 lanserade WHO en global strategi för att utrota cervixcancer med stöd från alla medlemsländer, inklusive Sverige. För att uppnå en utsläckning behöver de åldersgrupper som sprider HPV skyndsamt vaccineras med vaccin som täcker fler HPV typer. Det är således den första cancerformen att kunna bli utrotad.

Sverige arbetar i två parallella spår;
1. Erbjud kostnadsfri HPV-vaccination till kvinnor 23-26 års ålder med 9-valent HPV-vaccin.

  1. Identifiera kvinnor med högst risk för livmoderhalscancer och erbjud självprovtagning.

Vilka kommer att erbjudas vaccination?

Det finns ett politiskt beslut i Region Stockholm Gotland som inom ramen för utrotningsprojektet och en studie infört kostnadsfri vaccination till alla unga kvinnor från i åldersgrupperna 1994 till 1998 (23-27 år). Risken för att få en HPV-infektion är störst hos unga, över 30 år ålder ses endast liten HPV-spridning.

HPV vaccin inkluderades i barnvaccinationsprogrammet sedan 2012 och åldersgrupperna har redan erbjudits vaccin via elevhälsan, nu erbjuds en Catch-up med ett vaccin som täcker fler typer av HPV än tidigare vaccin. Täckningsgraden för HPV vaccination via elevhälsa ligger stabilt omkring 80 procent sedan införandet 2012, det betyder att cirka 20 procent är ovaccinerade! Genom en Catch-up vaccination inkluderas även nyanlända kvinnor som inte fått del av elevhälsans vaccination.

Hur genomförs studien?

Studien följer vårdprogrammet för cervixcancerprevention men det finns regionala skillnader i landet.  23-25 åringar kallas till barnmorskan för sitt första cellprov. I samband med besöket kan barnmorskan även erbjuda prevention genom ett ge HPV vaccin. De flesta barnmorskemottagningar i Stockholm deltar i studien och samtliga barnmorskemottagningar på Gotland.
I Stockholm erbjuds 26 och 27 åringar egenprovtagning HPV, som är godkänt genom den tillfälliga föreskriften från Socialstyrelsen om cervixcancerscreening under pandemin. På Gotland får 26 och 27 åringar provtagning och vaccin på barnmorskemottagningen.

Inom ramen för studien har fler än 150 barnmorskor från Stockholm och Gotland samt personal på vaccinationscentralerna vidareutbildats. Det har fått halvdagsutbildning om vacciner och vaccinationer, med ett extra fokus på HPV vaccination, samt en föreläsning om HPV och utrotningsstrategin.

Kommer det att genomföras på bred front?

Utrotningsstrategin är nationell men Region Stockholm Gotland är först ut. Fler regioner har påbörjat ett förberedande arbete. Målet är att uppnå en utrotning av livmoderhalscancer i Sverige till 2026.

När börjar det?

Vecka 40 börjar vaccination via vaccinationscentralerna och vecka 41 kommer de första kvinnorna till barnmorskan.