Tredje terminen: Barnmorskeexamen juni 2022 Umeå universitet. Foto: Privat.
Barnmorskeexamen juni 2022 Karolinska Institutet
Barnmorskeexamen Lunds universitet maj 2022.
Barnmorskan Eva Nordlund ordförande Svenska Barnmorskeförbundet 2019 -. Foto: Elisabeth Ubbe.

Barnmorskeexamen sommaren 2022: Välkommen in i barnmorskeyrket!

Grattis till alla nya barnmorskor! Jag välkomnar er in i ett av världens viktigaste yrke. Ni har upplevt både en svår pandemi och nu även ett krig i Europa. Oavsett det blir kvinnor gravida, behöver preventivmedel, gör abort eller föder barn. Barnmorskor arbetar i krigzoner och flyktingläger under svåra omständigheter med brist på utrustning och med ibland stor fara för sig själva. Barnmorskor behövs alltid, överallt, för att ge bästa tänkbara vård.

Det behövs ytterligare 900 000 utbildade barnmorskor i världen fram till 2035 för att kunna rädda kvinnor och barn från sjukdom och död. Om världen ska nå de globala hållbarhetsmålen, och särskilt mål 3 god hälsa och välbefinnande för alla, behöver även vi i Sverige utveckla en vård där barnmorskor arbetar under rimliga villkor.

Jag vet att många av er har fått uppleva en orolig och hårt belastad arbetsmiljö under er utbildning. Det har larmats och bråkats bland barnmorskor och jag säger grattis (!) till er som nu får komma till vårt gäng som så ofta står längst fram på barrikaderna. För vi barnmorskor har en tro på att det går att skapa förändring för både barnmorskor och de vi tar hand om. Och nu kommer ni med nya krafter och, hoppas jag, kommer aldrig att acceptera att arbeta över alla gränser på ett icke evidensbaserat sätt. Ni ska hålla fanan högt och vila i vår etiska kod för barnmorskor. Vi ska tillsammans ena oss.

Men det är i rummet där det lilla kladdiga barnet föds som det magiska sker och där en familj samtidigt blir till. Det är i den trygga stunden på ungdomsmottagningen med hen som upptäcker sin sexualitet som också det magiska sker, i mötet och i samtalet. Det är på barnmorskemottagningen där barnmorskan får höra det mest intima och tillitsfulla i mötet med kvinnan, som det magiska sker. Ni kommer finnas där i varje stund, så långt det någonsin är möjligt, precis överallt där barnmorskor behövs.

Jag slutar aldrig att vilja gråta en skvätt över hur tiden står still i alla situationer där jag som barnmorska får uppleva hur livet självt blir det allra viktigaste. Inget annat betyder något just då. Vi föds och vi dör och däremellan ska själva livet levas. Ni kommer möta allt det i ert nya yrke.

Jag välkomnar er in i barnmorskeyrket och hoppas att ni tillsammans med oss andra barnmorskor ska få uppleva många magiska dagar och att vi tillsammans ska föra kampen vidare för alla de vi möter och för oss själva.