Svenska Barnmorskeförbundets Chefskonferens 19-20 april 2023.

Barnmorskechefer tar ton

En fullsatt chefskonferens samlade barnmorskechefer från hela landet för två dagar av nätverkande, föreläsningar samt diskussioner kring olika ämnen. Gemensamma måltider gav upphov till såväl goda diskussioner, kunskapsutbyte men även gemensam sång.

Representanter för det relativt nya Chefsrådet presenterade sig och startade upp konferensen på bästa sätt med entusiasm och framtidstro. Chefsrådets ledamöter är leg. barnmorskor och är chefer inom olika verksamheter, på olika nivåer. Ordförande för chefsrådet är förbundsordförande Eva Nordlund.

Syftet med Svenska Barnmorskeförbundets chefkonferens är att lyfta professionella frågor av betydelse för barnmorskor i chefsposition. Föreläsningar som rörde etik, medikalisering i graviditets- och förlossningsvården samt statistik, kvalitetsutveckling och implementering av nya arbetssätt fyllde den första dagens program och blev en fin grund för kvällens fortsatta diskussioner.

Under de två dagar som konferens pågick fick deltagarna även föreläsningar från myndigheter så som SBU och Socialstyrelsen där mycket nytt presenterades inom området kvinnohälsa. Representanter från det nationella nätverket för samordningsbarnmorskor berättade om arbetet med att ta fram en nationell introduktionsutbildning inom området för mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa. Konferensen avslutades sedan av representanter från den arbetsgrupp som via Svenska Barnmorskeförbundet arbetar aktivt för utökad förskrivningsrätt för barnmorskor.

Vi summerar två fullspäckade och lyckade dagar med nöjda deltagare. Snart börjar planeringen inför nästa chefskonferens…

Therese Lindberg, styrelsen Svenska Barnmorskeförbundet

___________________________________________________________

På programmet Svenska Barnmorskeförbundets Chefkonferens 2023
På gång i förbundet och presentation av Chefsrådet.
Eva Nordlund · Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

När vi talar om etisk stress, vad är det då vi talar om?
Vad kan en göra som chef/ledare?
Cecilia Lundmark · Leg sjuksköterska, Master of Science/Etisk vägledare
Etiskt Forum, Kvalitetsstrategiska avdelningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Medikalisering av graviditet och förlossning, hur påverkar det våra verksamheter?
Eva Rydahl · Ass Prof, PhD University College Copenhagen

Hur kan vi som chefer och ledare förbättra våra verksamheter på kort och lång sikt? Verktyg för kvalitetsutveckling och implementering av nya arbetssätt.
Charlotte Elvander · Leg barnmorska, ordförande Vetenskapliga rådet,
Svenska Barnmorskeförbundet

Kvinnors hälsa samt förlossningsvård, Socialstyrelsens arbete.
Många utredningar kring kvinnors hälsa har pågått under en längre tid.
Susanne Åhlund · utredare och leg barnmorska på Socialstyrelsen
summerar, berättar och öppnar upp för diskussion.

Hur kan vi på olika sätt säkerställa kompetensförsörjning på barnmorskemottagning inför framtiden?
Representanter från det nationella nätverket för samordningsbarnmorskor – Ylva-Li Lindahl, Emma Lilliehöök och Anna Akselsson – berättar om arbetet med att ta fram en nationell introduktionsutbildning inom området för mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa. Vad är grundkunskaperna för att arbeta på barnmorskemottagning idag och i framtiden? Hur säkerställer vi kompetensen när nya arbetssätt och vårdmodeller utvecklas? Information om den nytillkomna nationella arbetsgruppen för mödrahälsovård inom NPO Kvinnosjukdomar och förlossning.

SBU:s rapporter inom kvinnohälsa
Helena Domeij · projektledare, med dr presenterar hur SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) kartlägger och arbetar med fokus på kvinnohälsa och vad som är aktuellt i nuläget.

Förskrivningsrätt för barnmorskor: bakgrund-nuläge-framtid
Therese Lindberg · styrelseledamot i Svenska Barnmorskeförbundet, med flera.

Avslutande ord: hur går vi vidare?
Eva Nordlund · Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

____________________________________________________________________________