Barnmorskan på Skansen. Först ut att gestalta Hilda Andersson var barnmorskan Anne-Marie Lundgren.

Barnmorskan på Skansen

På Skansen gestaltas hur livet var förr. En viktig del av livet är starten – födseln. För att kunna ge en bild av hur en viktig yrkeskår fungerade på 1920-talet har Skansen inlett ett samarbete med Svenska Barnmorskeförbundet. Skansens besökare kommer att möta barnmorskan Hilda Andersson – en yrkeskvinna i tiden.


Hilda Andersson är barnmorska till yrket och på väg till en kommande förlossning. Med sig på pakethållaren har hon väskan med all utrustning som behövs. Hilda har gått sin barnmorskeutbildning i huvudstaden och är yrkesverksam i en tid när förlossningsvården i Sverige genomgår stora förändringar. Nu blir det modernt att föda på sluten förlossningsvård istället för hemma. Barnmorskan blir ett yrke med status i en avancerad sjukvårdsapparat. Barnmorskan är också experten som ska bidra till det demokratiska samhällsbygget i sann social ingenjörsanda.

Barnmorskan på Skansen är ett samarbete mellan Skansen och Svenska Barnmorskeförbundet. Barnmorskan Hilda Andersson gestaltas av volontärer som alla är pensionerade legitimerade barnmorskor. Barnmorskan Hilda Andersson möte Skansens besökare ute på området. Hösten 2017 var det premiär och till våren kommer Barnmorskan tillbaka till Skansen.

Mer om Barnmorskan på Skansen i Jordemodern Nr 11 November 2017.