Mattias Torell SRAT och Eva Nordlund Svenska Barnmorskeförbundet

Årets förhandlingar med SKR avslutade

Då är Akademikeralliansens förhandlingar med SKR avslutade både vad gäller förändringar i HÖK och allmänna bestämmelser (AB).

Vad gäller vårt löneavtal HÖK T är det som tidigare ett så kallat sifferlöst avtal vilket innebär att lön ska diskuteras och sättas i dialog mellan medarbetare och arbetsgivare. Vi har förhandlat under fredsplikt och är överens med SKR om att vi kan föra diskussioner och göra ändringar trots att vi inte har ett uppsagt avtal.

För det krävs att det finns någon form av lönekriterier och kompetens- och karriärstege att använda sig av gemensamt. Svenska Barnmorskeförbundets kompetensmodell kan vara användbar för att tillsammans gå igenom vilken kompetensutveckling som behövs för den enskilde och arbetsplatsen i stort men den kan även användas för att diskutera lön.

Det talas ofta om ”märket”. Det som är nivån på löneförändringar som sätts av konkurrensutsatt industri i förhandlingar mellan parterna (förbund) inom den sektorn. Vårt löneavtal ’är sifferlöst och märket blir ett verktyg som arbetsgivarna använder sig av för att ha ett förhållningssätt. Det leder ofta också till att det pratas om ”potter” vilket är arbetsgivarnas avsatta löneutrymme och inte en regel för hur lönen ska sättas. Det finns alltid möjlighet att sätta individuella löner utifrån det avtal som Akademikeralliansen har.

Även om Vårdförbundets medlemmar får sin lön satt vid ett senare tillfälle får inte lönediskriminering förekomma på grund av olika förbundstillhörighet. Det är prestationen som lönesätts, inte facklig tillhörighet. Vi har föreningsfrihet i Sverige och kan därmed välja vilket professions- och fackförbund vi vill tillhöra. Kontakta din fackliga företrädare om det uppstår diskussioner kring löneöversynsfrågor. Den facklige företrädaren har andra fackliga kollegor samt en ansvarig förhandlare på SRATs kansli att lyfta frågorna med. Även om löneöversynen fördröjs och lönen betalas ut senare så har våra medlemmar rätt till retroaktivitet. Det är inte en självklarhet när man inte har träffat ett nytt avtal och medling sker som kan leda till annat utfall.

Även kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB) är nu färdigförhandlat för alla förbund utom Vårdförbundet. Ett antal yrkanden gick igenom som exempelvis förändringar gällande förskjuten arbetstid, ny kommentar i SKRs kommentarer till flextid samt förändring kring inlöst rätt till övertid som framför allt påverkar chefers avtal. Vidare räknas ersättningar upp med ”märket”.

Vi har ett stort engagemang i att förbättra arbetsvillkoren för barnmorskor för att det ska vara möjligt att jobba heltid med en hållbar arbetsmiljö och få en rimlig pension i slutänden. Det kommer inte låta sig göras i närtid men det professionella- och fackliga arbetet innebär många gånger att nöta, nöta, nöta…En mycket positiv framgång, i diskussionerna, är dock att SKR nu tillsammans med förbunden ska kartlägga och analysera arbetstidsavtal, arbetstidsmodeller som florerar i sektorn och att vi kan skapa en grund för framtida diskussioner om arbetstidsregleringar i AB. Det är svåra ekonomiska tider med förra årets höga inflation som slår rakt in i regionernas ekonomi i år. Det pågår förhandlingar om uppsägningar i vissa regioner samt att besparingskniven skär genom verksamheterna. Samhällskonsekvensen är att arbetslösheten stiger med allt negativa det medför. I förhållande till det får framgångarna i förhandlingarna ses som positiva.

Vårdförbundet har varslat om strejk genom övertidsblockad, mertidsblockad samt nyanställningsstopp. Vilka av deras medlemmar och vilka arbetsplatser som vid en eventuell strejk blir uttagna vet vi ännu inte. Däremot vill vi ge en tydlig information till våra barnmorskemedlemmar om att Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT som ingår i AkademikerAlliansen tecknat avtal och därmed är färdiga. Det innebär att våra barnmorskemedlemmar har fredsplikt och inte omfattas av Vårdförbundets eventuella stridsåtgärder. Däremot har SRAT styrelse (som rår över det fackliga mandatet) beslutat att gå Vårdförbundets begäran om neutralitet till mötes. Läs mer om det i länken www.srat.se/aktuellt/2024/4/srat-har-beslutat-om-neutralitet/

Förbundet kommer kontinuerligt att informera sina medlemmar om läget så fort vi vet något. Medlemmar får information direkt till sina kontaktuppgifter som ni lämnat i medlemsregistret samt förtroendevalda bjuds in till möten vid behov. Det är viktigt att ni tar del av den informationen som kommer från ert eget fackförbund. Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT vill på så sätt vara goda företrädare för fackföreningsrörelsen och vill inte skapa mer oro än den som redan finns hos många berörda personer på arbetsplatserna. Ett annat förbund kan inte ta ut våra medlemmar i konflikt.

Medlemmar i privat sektor är inte alls berörda. Där sker löneöversynen i höst.

 

Fredag 2024-04-19

Eva Nordlund
Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Mattias Torell
Biträdande förhandlingschef SRAT

_________________________________________________________

Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT.

_________________________________________________________