Barnmorskan Kristin Svensson. Keynote föreläsare på konferens Reproduktiv Hälsa 2018.
AMSAK amningsmottagning Stockholm
Amningsveckan 2020
Policydokument Amning (2020) Svenska Barnmorskeförbundet

Amningskompetens i hela vårdkedjan

Nu finns en kompetensbeskrivning för arbete med amning. Den tar upp både formell och reell kompetens som främjar standardisering av vårdförlopp för en jämlik och effektiv vård av god kvalité i hela vårdkedjan.

Kristin Svensson är universitetsbarnmorska med speciell inriktning på amning vid Enheten för Reproduktiv Hälsa, Kvinnor och barns hälsa, Karolinska Institutet. Hon har deltagit i arbetet med att ta fram kompetensbeskrivningen.

Vilka har tagit fram beskrivningen?

Kompetensbeskrivningen är utarbetat av en arbetsgrupp i AMSAK, AMningsSAKunniga i Region Stockholm, i samarbete med en grupp deltagare från AMNIS, Amningsnätverk i Sverige. Vi har även fått input från Region Stockholms nya projektledare för samordning av amning, Amal Omar Salim som bland annat har kunskap och erfarenhet av liknande dokument på internationell nivå.

Vad innehåller beskrivningen?

Kompetensbeskrivningen tar upp olika nivåer av amningskompetens: Grundläggande Amningskompetens i vårdkedjan, Klinisk specialistkunskap i amning för exempelvis arbete på Amningsmottagning och Specialistkompetens i Amning. Tanken är att kompetensbeskrivningen kan användas oavsett yrkesgrupp (profession) och i hela vårdkedjan. Det är amningskompetensen som är utgångspunkten och det viktiga.

Varför har ni tagit fram den här beskrivningen?

Detta är något vi behövt länge för att tydliggöra arbetet med amning och när det blev aktuellt att öppna amningsmottagningar på BVC blev vi ombedda av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) i Region Stockholm att ta fram en kompetensbeskrivning för amning. Tyvärr har arbetet blivit väldigt försenat.

Målet är att främja standardisering av vårdförlopp för en jämlik och effektiv amningsvård av god kvalité inom alla verksamheter.

Hur ska den användas?

Vi hoppas att den ska komma till användning i verksamhetsutveckling och vid fortbildning av personal som arbetar med amning. Vår tanke är att den även ska kunna användas som underlag för tillsättning av tjänster och vid exempelvis bemanning av amningsmottagningar.

För att följa internationell standard, som bland annat WHO utarbetat för amningskompetens, behöver den mer tydligt kopplas till vart och ett av WHO/UNICEF Tio steg. Även ett utvärderingsdokument behöver arbetas fram. Detta kommer vi att arbeta vidare med och vi hoppas bli klara när det är dags att uppdatera beskrivningen. Vi tar gärna emot synpunkter.

Kommer kompetensbeskrivningen att spridas i landet?

Ja, vi sprider den via våra egna nätverk av amningssakkunniga inom olika verksamheter och via AMNIS (Amningsnätverk i Sverige) där vi har representanter för många yrkesorganisationer som kommer i kontakt med blivande- och nyblivna föräldrar.

___________________________________________________________

Kristin Svensson, Universitetsbarnmorska spec. amning, dr med vet
Enheten för Reproduktiv Hälsa, Kvinnor och barns hälsa Karolinska Institutet
kristin.svensson@ki.se
och
Karolinska Universitetssjukhuset
kristin.e.svensson@sll.se

___________________________________________________________

AMSAK, AMningsSAKunniga i Region Stockholm, är nu ett vilande nätverk utan formella uppdrag av HSF eller regionen. Barnmorskorna som är specialister på amning arbetar kliniskt på AMSAK amningsmottagning i Stockholm.

___________________________________________________________

Nordiska Amningsveckan 2020
Nordiska Amningsveckan, vecka 42, anordnade AMSAK  digital temadag om Amning. Föreläsningarna och Kompetensbeskrivning för arbete med amning är publicerade på barnmorskeforbundet.se
___________________________________________________________

Policydokument AMNING Svenska Barnmorskeförbundet (2020)

___________________________________________________________