Elisabeth Ubbe, fotojournalist och barnmorska. Foto: Jenny Frejing.

Amning en kvinnofråga, en hälsofråga, en rättighetsfråga?

Hur är det möjligt? Man frågar sig gång på gång…

Analys och kommentar

Det nya ersättningssystemet där en pott ska fördelas inom hela den gynekologiska öppenvården inom kliniken har lett till en intern konkurrens om medlen.

En politisk riktning och vilja, som går ut på att flytta ut vård från akutsjukhusen och närmare patienterna, i kombination med begränsade resurser gör att amningsmottagningar prioriteras bort på sjukhusen. Dock har ingen samtidig utbyggnad med motsvarande verksamhet och kompetens inom primärvården gjorts.

Det saknas en konsekvensanalys om vad bristande stöd och resurser när det gäller amning kostar i form av personligt lidande, hälsa och samhällsekonomi.

Vem bär då ansvaret för de mammor, barn och familjer som behöver tillgång till amningsstöd i Stockholms läns landsting men som inte får det?

Ansvarig politiker, Ella Bohlin (KD), hänvisar till lokala beslut på respektive sjukhus:
– Jag har inte haft något inflytande över stängningen av DS amningsmottagning, sjukhusen har stor frihet att organisera sin vård utan att vi politiskt dikterar villkoren. Vi har gett dem en summa pengar som de får disponera, säger hon.

Maria Persson, verksamhetschef på kvinnokliniken på DS hänvisar i sin tur till politiska beslut i SLL:
– I botten är det ett landstingsbeslut som ingår i de beslut för hur framtidens hälso- och sjukvård ska utformas inom landstinget. Att stänga amningsmottagningen är ett lokalt beslut som är en konsekvens av hur landstinget vill att vi ska strukturera oss som akutsjukhus.

Medan HSF:s Bodil Klintberg säger:
– DS har successivt trappat ner sin verksamhet under våren enligt en plan, utifrån en större inriktning som handlar om att flytta ut vård som inte behöver vara på sjukhus. Vi har inte specifikt stärkt upp med amningskompetens inför den händelsen, men det finns amningsmottagningar på andra sjukhus i länet och även Amsak.

Och under sommaren ser det mörkt ut när det gäller möjligheten att få amningsstöd:

DS amningsmottagningen – stängd.
KS amningsmottagningen i Solna – flyttad till HS.

HS amningsmottagningen i Huddinge – sommarstängd till 5/9. På telefonsvararen hänvisar man till: gynakut för akuta bröstkomplikationer, samt för råd och stöd till några internetsidor som; karolinska.se/dennyafamiljen, amningshjalpen.se, babybaby.se och 1177.se.

SöS amningsmottagning – ordinarie telefonrådgivning alla vardagar. Amnings-mottagningen har öppet för besök 1-3 dagar/vecka vilket är ungefär hälften av ordinarie verksamhet. Man prioriterar de patienter som fött på SÖS för besök till amningsmottagningen, annars skulle väntetiderna bli alltför långa. Övriga hänvisas till Amsak. Väntetiderna blir generellt längre på sommaren.

Södertälje sjukhus amningsmottagning – ordinarie mottagning, en kväll per vecka, är borttagen under sommaren. Tiderna är inte tillräckliga, uppger en av barnmorskorna.

Amsak amningsmottagning har öppet måndag-fredag hela sommaren, man har öppet alla vardagar men mottagningstider är minskade till ungefär hälften.

Samtidigt beräknar SLL att antalet födslar bli ungefär 100 fler under sommar-månaderna jämfört med förra året, 7700 jämfört med 7597. Ekvationen går inte ihop.
I glappet finns de bortprioriterade mammorna, barnen och familjerna.

 

___________________________________________________________

Barnmorskan Susanne Åhlund, vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet kommenterar:

– Det här att man flyttar ut mottagningar från sjukhus kan vi som förbund tycka är positivt i sig. Det är ett led i utvecklingen mot nära vård, att vården finns nära kvinnorna, men då måste man bygga upp verksamheter i öppenvården innan utflyttningen. Det vi ser nu är att det inte görs, vilket inte är bra utifrån de stora behov som finns när det gäller amningsstöd.

Ett annat problem är risken att amningskompetens försvinner från sjukhusen när man flyttar ut amningsmottagningar, menar Susanne Åhlund:
– De som arbetar på mottagningarna är ju ledande inom amning och försvinner deras kompetens från sjukhuset så riskerar amningsproblemen att öka ytterligare. Vi menar att det behövs en kompetensstege kring amning samt en kompetensöverföring. Sammanfattningsvis tycker Barnmorskeförbundet att amningskomplikationer kan skötas på en mottagning utanför sjukhuset, men innan man stänger fungerande och behövda verksamheter så måste det finnas en kompetens och bemanning som möter de behov som mammorna har.

Lisen Forsberg, som driver bloggen babybaby.se, reflekterar över att hennes blogg är en av de instanser man hänvisar till på telefonsvararen på HS amningsmottagning:

– Att man har orsakat en situation där den skattefinansierade vården inte har annat val än att hänvisa desperata föräldrar till en blogg som en mamma gör på sin fritid, det är faktiskt bisarrt. Det är sjukt tycker jag.

___________________________________________________________