Barnmorskorna Erica Solheim och Kristin Svensson
#IDM2024

Amning är ett bra val – också för miljön

Hälso- och sjukvårdspersonal och folkhälsoförespråkare har ett ansvar för att bättre förstå vikten av att minska miljöpåverkan för att mildra klimatkrisen.

Att öka amningsstödet och undvika onödiga kejsarsnitt minskar sannolikt koldioxidavtrycket för förlossnings- och neonatalvård. Svenska Barnmorskeförbundet vill särskilt lyfta amningen i samband med årets internationella barnmorskedag.

Amning och bröstmjölk har många kända hälsoeffekter för både barn och mamma i låg- och höginkomstländer. Det gäller både på kort och lång sikt. Amning och bröstmjölk innebär bland annat färre infektioner, färre fall av plötslig spädbarnsdöd, minskning av senare fetma hos barnet och minskad risk för bröstcancer, äggstockscancer och typ 2 diabetes för mamman. Något som sammantaget medför minskade hälso- och sjukvårdkostnader för samhället. Mindre känt är att amning/bröstmjölk är miljövänligt och minskar utsläppet av växthusgaser jämför med att ge barn industritillverkad kommersiell mjölkersättning. Användning av mjölkersättning är hög och ökar snabbt, bland annat på grund av den oetiska och oreglerade marknadsföringen som påverkar föräldrar och vårdpersonal. Det genererar ökade utsläpp av koldioxid relaterade till produktion, förpackning, distribution, transport, tillredning och avfall. Det här ska naturligtvis inte tolkas som att alla kvinnor ”måste” amma men de flesta kvinnor önskar att amma. Amningsstödet måste därför öka och individualiseras så att var kvinna kan uppfylla sina mål med amningen.

Amning är inte enbart kvinnors ansvar utan kräver kollektiva insatser som tar hänsyn till ojämlikhet i samhället. Vår uppmaning till regionstyrande politiker och beslutsfattare är att verkställa den Nationella Amningsstrategin som antagits av bland annat Socialstyrelsen. Att göra detta skulle förbättra hälsan, minska hälso- och sjukvårdkostnaderna och utsläppen.

Aktuell forskning har även visat att kvinnor är obekväma med att amma offentligt. Därför behöves det en allmän attitydförändring kring hur vi bemöter den som ammar. Vi vill uppmuntra dig som läsare att bjuda på ett leende nästa gång du ser en ammande kvinna.

Erica Solheim barnmorska, vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet 

Kristin Svensson barnmorska, specialist amning, dr med vet

__________________________________________________________

Barnmorskor: En livsviktig klimatlösning.
Internationella barnmorskedagen 5 maj 2024.
International Confederation of Midwives

___________________________________________________________

Lästips:

Breastfeeding: crucially important, but increasingly challenged in a market-driven world  DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01932-8

WHO Breastfeeding

International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes

_________________________________________________________

Artikeln är publicerad i Jordemodern nr 3 maj 2024.

_______________________________________________________