Barnmorskan Mia Ahlberg förbundsordförande 2015-2019. Foto: Elisabeth Ubbe.

Allt fler vill föda i vatten

Hallå där: Mia Ahlberg, du var med i Morgonstudion i morse (22/2) och pratade om vattenfödslar, hur var det?

Det kändes bra, jag blir alltid glad när jag får bli intervjuad tillsammans med en kvinna som har fött barn. Vi tolkar ofta vad kvinnor vill ha och behöver och det stämmer ju inte alltid så det känns rätt att de som vi pratar om också är med och pratar. Det är jätteviktigt att vi inom professionerna backar några steg och börja lyssna mer på det kvinnorna efterfrågar.

Du tryckte på att det handlar om att möta kvinnors behov,
kan du utveckla?

Det finns en tendens i Sverige nu att kvinnor mycket tydligare går ut och säger vad de vill ha och känner och det är en fantastisk drivkraft. Att föda barn handlar så mycket om egenmakt och att bli lyssnad på så ju mer de födande säger om vad de vill och behöver desto mer press blir det på vården att möta behoven och desto lättare för oss att göra rätt.

Hur är reaktionerna hittills på vattenfödslar från läkarhåll?

Man är betydligt mer restriktiv från läkarhåll till vattenfödslar, både från barnläkare och förlossningsläkare, eftersom man tycker att man har för lite vetenskapligt underlag vad det gäller barnet. Vi behöver gå igenom forskningsläget tillsammans för att komma fram till vad vi vet och försöka möta kvinnors behov när det gäller vattenfödslar.

Vilka är utmaningarna?

Att vi hamnar i diskussionen risk. Jag anser att när det gäller vattenfödslar så pekar underlaget på att det är väldigt liten risk när det gäller barnet också och det innebär att man också måste våga. Vi gör så mycket annat i förlossningsvården som innebär mer risk och då måste vi fundera över om det är rimligt att neka en kvinna vattenfödsel om hon har det önskemålet.

I inslaget sa du att barnmorskor behöver bli trygga med att handlägga vattenfödslar, vad krävs för att åstadkomma det?

Barnmorskor måste lära sig hur man gör rent hantverksmässigt när barn föds under vattnet. Det krävs utbildning, trygga barnmorskor ger trygga kvinnor.

Hur arbetar Barnmorskeförbundet för att möta kvinnors önskemål om vattenfödslar?

Just nu samarbetar vi med SFOG för att se om vi kan komma överens om riktlinjer när det gäller vattenfödslar. Allt som kvinnor efterfrågar bör vi i Barnmorskeförbundet fundera på, kvinnorna är ju våra ledstjärnor!

___________________________________________________________

Här kan du se inslaget Svt Morgonstudion 22 feb 2018 Allt fler vill föda i vatten.

Läs mer om aktuell svensk forskning: Att föda i vatten, Hanna Ulfsdottir barnmorska och doktorand,
i Jordemodern nr 1 mars 2018.

SFOG Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi.