Internationella barnmorskedagen 5 maj 2020. Svenska Barnmorskeförbundet bjuder på forskning via länk på #Barnmorskansdag5maj #Barnmorskansår2020
Barnmorskan Ingegerd Hildingsson
Barnmorskan Hanna Möllås
Barnmorskan Kristin Svensson
Barnmorskan Anna Akselsson
Barnmorskan Malin Edqvist
Barnmorskan Wibke Jonas
Barnmorskan Marie Klingberg-Allvin
Barnmorskan Eva Nordlund ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Aktuell barnmorskeforskning via länk på internationella barnmorskedagen 5 maj 2020

Den 5 maj firas barnmorskans dag i hela världen och denna gång är det alldeles särskilt roligt eftersom det också är barnmorskans år 2020.

Svenska Barnmorskeförbundet presenterar i år aktuell forskning från Sverige och världen genom olika forskare som berättar om sina områden och forskningsresultat. Förbundet har valt forskning som berör olika kompetensområden där barnmorskan har en central roll. Forskningsresultaten har också fått eller kan komma att få betydelse för klinisk praxis.

Barnmorskans dag digitalt

Föreläsningarna sker via länk och det finns möjlighet att ta del i hela eller delar av dagen. Vid varje presentation finns också möjlighet att ställa frågor direkt till föreläsaren via chattfunktion.

____________________________________________________________________________

Svenska Barnmorskeförbundets medlemmar har fått mejl med information om program och länk till mötet som sker via zoom.

Program 5 maj 2020 (MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR)

8:40 Eva Nordlund Barnmorskans år 2020

9:00 Ingegerd Hildingsson: Caseload och barnmorska hela vägen

9:45 Hanna Möllås Barnmorskans samtal kring sexualitet inom reproduktiv hälsa

11:30 Kristin Svensson WHO/UNICEF Tio steg för att Skydda, främja och stödja amning – följer vi dem idag?

12:15 Anna Akselsson Fosterrörelser och mindfetalness

13:00 Malin Edqvist Prevention av förlossningsbristningar – Vad är BLUBB?

15:45 Wibke Jonas – Det för tidigt födda barnet, hud mot hud-vård: INSTÄLLT (20200504)

16:30 Marie Klingberg Allvin – Tillgång till säker abort och preventivmedel – en mänsklig rättighet

____________________________________________________________________________