Barnmorskan Malin Vikström vårdsakkunnig gynekologi region Stockholm.

Abortvård är vård som inte kan anstå

Covid-19 påverkar all hälso- och sjukvård och all vårdpersonal, så även barnmorskor, då det sker en omfördelning av befintlig personal inom verksamheterna för att lösa den totala arbetsbelastningen.

Under söndagkvällen (6/12) dök det upp ett inlägg i sociala media som skapade en del spekulationer och oro för att Stockholm inte skulle klara sitt uppdrag för abortvården.

Hallå där Malin Vikström, vårdsakkunnig barnmorska i region Stockholm:
Har abortvården fortsatt kapacitet trots pandemin?

Jag har via verksamhets- och vårdchefer i Region Stockholm gjort en inventering av den totala kapaciteten för abortvården på klinikerna i Stockholm och ämnet behandlades på dagens (12/9) verksamhets-/vårdchefsmöte.

Det finns ingen anledning till oro över att aborter ska nekas eller försenas på grund av omfördelningen av personalen. Abortvården är som vi alla vet reglerad i lag och är vård som inte kan anstå. Det innebär att aborter kommer att prioriteras.

Den gemensamma bokningstelefonen på SÖS är ett medel för att ha en överblick över platstillgången. Alla verksamheter är överens om att hjälpas åt om behov uppkommer.

___________________________________________________________

Barnmorskan Malin Vikström är Vårdsakkunnig Gynekologi Region Stockholm.
___________________________________________________________

Statistik om aborter i Sverige första halvåret 2020 Socialstyrelsen.

___________________________________________________________

Abortlagen Information på 1177.se
___________________________________________________________