Ny webbutbildning om barnendometrios.

Lär dig mer om barnendometrios

Barnendometrios.se är en ny webbutbildning som syftar till att öka insikten om att även barn och tonåringar kan insjukna i endometrios.

Jag har som sakkunnig och representant för Svenska Barnmorskeförbundet deltagit i en tvärprofessionell arbetsgrupp under cirka ett års tid. Syftet med arbetet har varit att öka och sprida kunskap om att endometrios även drabbar barn och unga. Målet är tidig upptäckt och tidiga insatser. Arbetet har mynnat ut i sidan barnendometrios.se som vänder sig till den unga, närstående samt vårdpersonal. Detta är världens första kunskapsplattform gällande barnendometrios som dessutom är finansierad av svensk sjukvård (Löf).

Anna Cagnell, barnmorska, enhetschef, Ungdomsmottagningarna Gullmarsplan, Södermalm och Haninge, Stockholms Läns Sjukvårdsområde, Region Stockholm

Läs mer om utbildningen
Representanter för patientföreningar och professioner har gemensamt tagit fram denna utbildning med hopp om att fler barn och ungdomar med endometrios ska få tidig hjälp och korrekt behandling. Materialet får användas i utbildningssyfte. Programmet ägs av Löf och tillhandahålls kostnadsfritt på barnendometrios.se