50 000 Happy Birth Days! fem länder med ICM och samarbetspartners.
50 000 Happy Birthdays! i mitten ICMs ordförande Franka Cade www.internationalmidwives.org

50 000 Happy Birthdays!

Vi vet att välutbildade barnmorskor kan rädda kvinnors och barns liv.

Vi vet idag att välutbildade, kompetenta och motiverade barnmorskor kan rädda upp till 87 procent av kvinnors och nyfödda barns liv före och under förlossning samt under det kritiska dygnet som följer (The Lancet Series, 2014). Vi vet också att kompetens är färskvara – om vi inte upprätthåller de färdigheter vi lär oss, måste vi repetera eller lära om på nytt. Därför stöttar Laerdal Global Health ett stort program med fortbildning av barnmorskor genom simulering. För snart fyra år sedan började man med Helping Babies Breath och Helping Mothers Survive-programmen i Zambia och Malawi under programmet 10 000 Happy Birthdays. Idag ingår ytterligare tre länder; Tanzania, Etiopien och Rwanda i det utökade programmet – 50 000 Happy Birthdays.

Stödet implementeras av det internationella barnmorskeförbundet, International Confederation of Midwives (ICM), i Haag som i sin tur stödjer de nationella barnmorskeförbunden i de utvalda länderna. Målet är att öka kompetensen hos redan utbildade barnmorskor och även inom barnmorskeutbildningen så att ytterligare 50 000 liv kan räddas. Programmet kommer inte att kunna utbilda 50 000 barnmorskor utan tanken är att en barnmorska som får regelbunden klinisk träning genom simulering i att hantera blödning (PPH) vid förlossningen kan rädda ett kvinnoliv, minska morbiditeten och ge en respektfull vård. Om barnmorskan genom simulering tränar återupplivning av nyfödda, utgår man från att hon kan både rädda ett nyfött barns liv och minska morbiditeten hos barnet. Det blir många glada födelsedagar.

I februari 2018 lanserades programmet som inkluderar de tre nya länderna. Man valde att lägga lanseringen i Zambia för att barnmorskeförbundet (Midwifery Association in Zambia) skulle få möjlighet att presentera 10 000 Happy Birthday-programmet tillsammans med Malawi och samtidigt stöjda de nya länderna och involvera ytterligare partners i det fortsatta arbetet. Laerdal Global Health har nu lämnat över det finansiella stödet till Rotary International i de båda länderna. Därmed blev det en del sidomöten med Rotary, ICM, Laerdal och barnmorskeförbunden för att planera och utveckla arbetsplaner för kommande två år.

Helping Babies Breath
Helping Mothers Survive

10 000-programmet i Zambia och Malawi har stärkt barnmorskeförbunden oerhört. De har växt organisatoriskt, fått mentorskap från ICM och utökat samarbete med regeringarna som i allt större grad börjar anlita förbunden på central nivå när det gäller policyfrågor kring mödra- och barnhälsa. Till detta har cirka 10 000 barnmorskor fått utbildning i simuleringsprogrammen Helping Babies Breath och Helping Mothers Survive vilket har stor påverkan på både vård och mödra- och barnadödlighet.

I studier från Tanzania, Uganda och Nepal har vi sett att upprepad och regelbunden simulering (Low Dose High Frequency, LDHF) varannan vecka eller en gång i månaden, ökar kompetensen och minskar dödligheten ytterligare med upp till cirka 50 procent hos nyfödda barn. Därför har man lagt ytterligare vikt på att inkorporera LDHF på kliniker och barnmorskeutbildningar i programmet 50 000 Happy Birthdays. När barnmorskor till exempel har en paus i arbetet eller vet att det kommer att komma ett dåligt barn, genomför man en simulerad återupplivning, helst i team, som förbereder för skarpt läge i verkligheten med ökad möjlighet till överlevnad hos barnet.

Under lanseringen i Lusaka arbetade alla fem barnmorskeförbunden med sina arbetsplaner, la budget och planerade utbildningstillfällen i stor skala. Det är en förutsättning att hälsoministeriet i varje land är delaktiga och godkänner programmet för att ägarskapet ska kunna säkerställa hållbarhet. Det vill säga att programmet kan fortsätta på egen hand efter att det implementerats på kliniker och i utbildningarna. Viktigast är att förbunden känner att de spelar en viktig och avgörande roll i barnmorskornas professionella utveckling, att de styr programmet och även är ansvariga för implementeringen.

Nu fortsätter ett stort arbete i de fem länderna med att slutföra planeringen och börja utse och utbilda barnmorskor som blir de Master Trainers som ska hålla i kurserna. Tanken är att man ska kunna fira de 50 000 Happy Birthdays vid den stora ICM-konferensen på Bali 2020, men mycket arbete och många utmaningar återstår tills dess.