1,3 miljoner till barnmorskeprojekt

Kvinnokliniken Karolinska har fått pengar för att räkna på kostnader med en höjd barnmorskebemanning. I ansökan står det en födande – en barnmorska, säger Barnmorskeförbundets ordförande Mia Ahlberg som har en anställning som omvårdnadsansvarig på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.

I projektet kommer man räkna på olika scenarion, under ett års budget, med ökad barnmorskebemanning och jämföra med nuvarande situation då man måste ta in folk på kvalificerad övertid, använda bemanningsföretag, betala ut bonusar för uppskjutna eller inställda semestrar samt brottas med ökade sjukskrivningar.

De behöver ha någonting att hålla sig i.

Det tog bara någon vecka från projektansökan till beviljade medel och förklaringen är enligt Mia Ahlberg enkel:

– Det är ett angeläget projekt för Stockholms läns landsting att få reda siffror på vad detta skulle kosta. Jag har suttit i möten på regeringsnivå och hört att budgetsatsningen ska gå till ökad bemanningen och att om det kostar mer så får man lösa det. Men det budskapet landar inte bra i budgetar där man går med minus. De behöver ha någonting att hålla sig i. Ekonomi är viktigt när man gör en omställning.

Mia Ahlberg gjorde ansökan i samarbete med professor Magnus Westgren och projektet kommer genomföras av en projektledare samt ledningen på Karolinska Universitetssjukhuset, i samarbete med de andra Stockholmssjukhusen.

Arbetsgrupp med tre fokusområden

Nästa steg är att tillsätta en arbetsgrupp som bland annat kommer innefatta en hälsoekonom, sjukhuscontrollers från respektive sjukhus samt verksamhetscheferna.

– Vi behöver fundera på hur vi ska räkna på olika bemanningar och vad en födande – en barnmorska konkret skulle innebära. Det optimala vore en barnmorska per säng på förlossningsavdelningarna, men det finns olika möjligheter. Budskapet om att det behövs en ökad barnmorskebemanning har gått fram och i sak har nog ingen något emot den tanken, men det finns en oro över hur budgeten skulle påverkas, vilket vi hoppas kunna reda ut, säger Mia Ahlberg.

Resultatet beräknas vara klart redan i april-maj 2018.